Saturday، 13 July 2024 | شنبه، 23 تیر 1403
1 2

گیلانیان : مدیرعامل شستا به اعمال نفوذهای همراه با نقشه هماهنگ شده برخی افراد اشاره کرده و گفت: در یکی از پرونده های ما؛ مدیر حقوقی شرکت را مورد ضرب و شتم قرار دادند. فیلم این حمله موجود ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان