Friday، 19 July 2024 | جمعه، 29 تیر 1403
1 2

گیلانیان : اولین روز مزرعه فندق صبح روز پنجشنبه 28 شهریور ماه  در ایستگاه کشاورزی اشکورات زیاز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با مساعدت و همکاری مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان، مدیریت جهاد ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان