Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس از برداشت ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با اولویت بندی جهت پرداخت مطالبات بیمه ها به مراکز دارویی خبر داد.

محمد حسین قربانی با بیان ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان