Saturday، 25 May 2024 | شنبه، 05 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : استاندار گیلان اسناد تاریخی را میراث هویتی و نگهداری از آنها را وظیفه ای ملی دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت های فنآورانه برای ثبت و ضبط میراث مکتوب و نیز انجام فعالیت ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان