Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : علیرضا شعبان نژاد با بیان اینکه کودهای غیر استانداردی در استان توزیع می شد که ما برخی از این متخلفان را دستگیر کردیم و با آنها برخورد قضایی انجام شد، گفت: کشاورزان نباید به هیچ ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان