Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : دکتر نجفی در آیین بهره برداری از این طرح در سخنان کوتاهی گفت : مردم فهیم و اندیشمند رشت جزء بزرگترین ها هستند و ما خادمین مردم وظیفه داریم کارهایی که در رشت می کنیم ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان