Monday، 15 July 2024 | دوشنبه، 25 تیر 1403
1 2

اختصاصی گیلانیان : یکی از نیازهای مهم جوانان برای رسیدن به پیشرفت و موفقیت در کارها، برخورداری از اعتماد به نفس و افکار مثبت، در تمام مراحل زندگی است. اگر مایلید به خواسته های واقعی خود دست ...


19 ـ ایثار
28 آذر 1392

یکی از مهمترین اموری که موجب رشد شخصیت جوانان می گردد و آن ها را برای رسیدن به بزرگی و آقایی مهیا می سازد، «ایثار» است که در زبان فارسی به عنوان «از خود گذشتگی» معنا می ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان