Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

گیلانیان : دکتر محمد علی نجفی در نشست بررسی ساخت شهرک نساجی گیلان  گفت : متأسفانه به صنعت نساجی گیلان که به عنوان قطب این صنعت در کشور شناخته می شد در سالهای گذشته بی مهری شده ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان