Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

توضیح گیلانیان : کشاورزی چای با معضلی به نام چای سنواتی مواجه است که گفته می شود بیش از 120 هزار تن چای تولید داخلی به دلیل بی برنامگی متولیان امر از سال 79 و حتی پیش ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان