Monday، 15 July 2024 | دوشنبه، 25 تیر 1403
1 2

گیلانیان | امسال هم با اصرار نمایندگان مجلس تبصره قیر رایگان در قانون بودجه 1403 گنجانده شد، تبصره ای که علاوه بر اینکه در نحوه اجرا و نظارت بر آن ابهامات بسیاری وجود دارد، باعث افزایش بدهی دولت ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان