Friday، 19 July 2024 | جمعه، 29 تیر 1403
1 2

گیلانیان : مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت : با توجه به حساسیت حفظ زمین در گیلان، موفقیت در خصوص جلوگیری از تصرف ، تغییر کاربری و تخریب مستلزم مدیریت تلفیقی است.

محمد رضا ...

گیلانیان : مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: سفیدرود به لحاظ هیدرولوژیکی و اکولوژیکی مهم ترین شریان حیاتی استان گیلان است.

محمد رضا برجی در حاشیه مسابقه لوتکا سواری در سفید رود ...

گیلانیان : مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: بیمارستانها با وجود اینکه در بخش درمان فعالیت می کنند اما با ریختن فاضلاب بیمارستانی در بستر رودخانه ها، بیماری های مختلف و همه گیر را به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان