Sunday، 14 July 2024 | یکشنبه، 24 تیر 1403
1 2

پیش در آمد : سال 78 وقتی گیلان دچار خشکسالی شد و به اعتبار مسئولان بیش از خسارت زلزله رودبار که 90 میلیارد تومان برآورد شده بود به گیلان خسارت وارد کرده به آقای مهندس زرگر ، معاون ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان