Friday، 14 June 2024 | جمعه، 25 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : شیخ یونس، طلبه مجاهدی که خیل عظیمی از مردم را برای مبارزه در برابر استکبار با خود همراه کرده و نهضت جنگل را شکل داده بود در آستانه نیل به مقام اجتهاد در ...

گیلانیان : هرچند ۱۰۰ سال از آغاز نهضت جنگل می گذرد اما، ابعاد شخصیت میرزا کوچک خان جنگلی و قیام وی هنوز ناشناخته باقی مانده است.

یکصد سال پیش در چنین روزی هنگامی که سرسبزی عرصه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان