Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : معاون رئیس جمهور بررسی تأخیرهای طولانی در مدیریت پسماند را مورد انتقاد قرار داد و گفت: موضوعی که در برنامه چهارم برای مدیریت پسماند استانهای شمالی در نظر گرفته شده است هنوز به صورت ...

گیلانیان : معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت برای حفاظت از جنگل های کشور و توقف بهره برداری از جنگل ها جدی است، گفت: برای رسیدن به این اهداف برنامه های مناسب تری تدوین می ...

گیلانیان : عملیات احیاء پناهگاه حیات وحش سلکه واقع در قسمت جنوب شرقی تالاب انزلی، با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار گیلان آغاز شد.

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظمت محیط زیست ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان