Friday، 14 June 2024 | جمعه، 25 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: 20 درصد از زمین های کوهستانی گیلان، مستعد کشت گیاهان دارویی از جمله زعفران است.

مسعود الماسی گفت: استقبال اهالی برخی از مناطق ...

گیلانیان : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:  توزیع بذرگواهی شده ۳ رقم بومی برنج در گیلان آغاز شد.

مسعود الماسی گفت: سازمان جهادکشاورزی استان با مشارکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و ...

گیلانیان : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ، به کشاورزان شالیکار توصیه کرد مصرف آب رها شده از سد سفید رود را حتما مدیریت کنند تا از بروز کمبود احتمالی آب در زمین ...

گیلانیان : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۱۱ هزار تن بادام زمینی از اراضی استان گیلان برداشت شود.

حبیب جهانساز با اشاره به اینکه استان ...

گیلانیان : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت:سرمای دیررس فرودین ماه،خزانه گیری های زود هنگام را دچار خسارت خواهد کرد.

حبیب جهانساز گفت:خزانه گیری پیش از موعد مورد تایید نیست.

وی افزود:از کشاورزان استان ...

گیلانیان : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۸ هزار تن فندق از ۱۷ هزار هکتار از باغ های فندق استان گیلان برداشت شود.

فندق ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان