Friday، 14 June 2024 | جمعه، 25 خرداد 1403
1 2

اختصاصی گیلانیان : روزگاری نه چندان دور روزنامه ها نوشته بودند 150 مورد نقص فنی پیکان شناسائی و رفع شده است . زنده یاد صابر فومنی در مجله ( گل آقا ) نوشته بود : مگر پیکان ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان