Saturday، 25 May 2024 | شنبه، 05 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزئیات نحوه پرداخت حقوقها و پاداشهای بحث برانگیز برخی مدیران بانکها و بیمه ها را تشریح کرد. دیشب دکتر محمد باقرنوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان