Saturday، 25 May 2024 | شنبه، 05 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش های حقوقی داد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ...

گیلانیان : رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس بانک رفاه با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شد.

ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت: اولین ...

گیلانیان : رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیرعامل بانک رفاه ادعا می کند حقوقی دریافت نکرده اما مگر می شود؟ پول ها به حسابش رفته و فیش های حقوقی اش موجود است.

ناصر سراج در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان