Thursday، 18 April 2024 | پنجشنبه، 30 فروردین 1403
1 2

اختصاصی گیلانیان - در پی تغییر غیر منتظره دو استاندار و اعلام خبر تغییر آتی چند استاندار کشور توسط وزیر کشور در جلسه تودیع و معارفه استاندار قم ، پچ پچ های تغییر استاندار گیلان شکل گرفت و با موضع گیری شتابزده برخی از نمایندگان استان له و علیه استاندار گیلان ، خبر تغییر احتمالی استاندار گیلان بالا گرفت تا جائی که این موضوع و همچنین موضعگیری چند گانه نمایندگان چنان نقل مجالس ، محافل ، کوچه و بازار استان شد که از محدوده شهر ها گذشت و به روستاها سرایت نمود .

قرار گرفتن اخبار جبهه گیری های موافقان و مخالفان استاندار در صدر ویترین خبر های چند روز اخیر استان سبب شد حتی رفتن یا ماندن استاندار نیز تحت الشعاع قرار بگیرد و بیشتر مردم بیش از اینکه طالب روشن شدن وضعیت استاندار باشند توجهه شان به مواضع متضاد نمایندگان معطوف شود که چگونه در مقابل یک خبر بی اصل و اساس و یا تأیید نشده چنان ناشکیبائی از خود نشان دادند و بدون توجه به آن وفاق و همدلی وعده داده شده مجمع نمایندگان باعث شکاف میان مجمع نمایندگان شدند و به جای ید واحده شدن به سه گروه : موافق ، مخالف و هم موافق و مخالف تقسیم شدند که ممکن است به صلاح استان ختم به خیر نشود .

هنوز چند صباحی از تشکیل مجمع نمایندگان متحد و متفق نگذشته که چانه زنی علنی بر سر کسب قدرت آغاز شد و معلوم نیست مواضع کدام گروه از نمایندگان به نفع گیلان و مواضع کدام گروه به ضرر استان است .انتظار به حق این بود که ابتدا نمایندگان استان در مجمع خود به اتفاق نظر دست می یافتند سپس هر کدام با ادبیات خود بدون محکوم کردن دیگری و یا دیگران اعلام موضع می کردند نه اینکه در اظهار نظرهایشان دیگری را تخطئه نمایند . ظاهرا نمایندگان استان فراموش کرده اند که به خاطر همین عدم وفاق و همدلی در بین نمایندگان و موضع گیری های ناصواب بود که باعث عدم انتخاب دوباره 9 نماینده قبلی شده است .

موضعگیری عجولانه متضاد برخی از نمایندگان بر سر موضوع تغییر احتمالی استاندار گیلان چنان موکلین آنان را غافلگیر نموده که از خود می پرسند :

چرا و به چه دلیلی نمایندگانشان هر روز با موضوع واحد در رأس خبرهای استان قرار دارند ؟!

مگر چه اتفاقی قرار است رخ دهد که این موضوع باعث کشمکش برخی از نمایندگان شده و با مواضع موافق و مخالف و دو سویه در تلاش اثبات نظر خود هستند ؟

آیا این اقدام پیشگیرانه و پیشدستانه به دولت است یا اینکه اهداف دیگری پشت این موضعگیری ها نهفته است که موکلین از آن بی اطلاع هستند ؟!

فارس - نعیمی ، نماینده آستارا در تاریخ 91/4/17 : تغییر استاندار به مصلحت گیلان نیست.

فارس - شکری ، نماینده مردم تالش، رضوان شهر و ماسال 91/4/17 : تغییر استاندار به نفع دولت و مردم گیلان نیست .

فارس - ندیمی ، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل 91/4/16 : تغییر استاندار به گیلان ضربه می زند .

فارس - کوچکی نژاد ، نماینده مردم رشت در مجلس 91/4/14 : تغییر استاندار به صلاح گیلان نیست .

شاهد شمال - لاهوتی بائوج ، نماینده مردم لنگرود 91/4/17 : بزرگترین ضعف استانداراستفاده از مدیران غیربومی است .

شاهد شمال - قربانی ، نماینده مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر 91/4/14 : گیلان دچار بحران مدیریتی شده است .

شاهد شمال - جعفرزاده ایمن آبادی ، نماینده رشت 91/4/14 : تغییر استاندار گیلان امری ضروری است و فرصت سوزی زیادی هم شده است .

ایلنا - رهبری ، نماینده رودسر املش 91/4/14 : تصمیم دولت برای تغییر استاندار گیلان هنوز قطعی نیست/ استاندار آینده بومی باشد .

اگر چه برخی نظر خوبی نسبت به مخالفان تغییر ندارند و برای این موضعگیری آنان قصه ها می بافند و آن را مغایر با میل مردمی می دانند ولی آنچه در این میان رنج آور است مواضع دو پهلو است که معتقدند اینان قصد دارند هر دو طرف بحث را داشته باشند تا پایان کار قافیه را نبازند ؛ اگر استاندار ماندنی شد بگویند: من باعث حفظ استاندار شدم و اگر رفتنی شد ، ژست مردمی را از دست ندهند و داد شق القمر سر دهند !

از سویی برخی از مردم که تعداد شان هم کم نیست با فرجام موضعگیری برخی از نمایندگان وقت عامل عزل استاندار قبلی به خوبی آگاه هستند موافق ماندن استاندارند زیرا بیم آن دارند همانطور که قبلی رفت و ایشان بدون تجربه وزارت کشوری ، آمد و شمار قابل توجهی بیکار و باز نشسته از فامیل و دوست و آشنا را به عنوان مشاور با خود به همراه آورد و ضمن متنعم ساختن آنان از بودجه استان برای آنان از محل سهمیه اشتغال گیلان ایجاد شغل نموده و به مقامات بالائی هم رسانده ، ممکن است نفر بعدی بهتر از این نباشد و او نیز همان کند که شایسته نیست .

ولی جالب است گفته شود برخی از مردم از خود سؤال می کنند :

فلسفه وجودی وکیل این است که با استفاده از ابزار های قانونی نیاز و خواسته های مشروع موکل را برآورده نماید یا قیم مآبانه در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرد و خواسته ها و مصالح کارشناسی نشده خود را بر مردم اصلح بداند و تحمیل نماید ؟

علی الظاهر هنوز مرکب امضای اعتبار نامه برخی از نمایندگان خشک نشده که به زودی فراموش کردند مجری مقاصد موکلین خود هستند و حق ندارند قیم آنان در تعیین مصالح شان باشند و با موضع گیری های آمرانه اعلام نمایند : "تغییر استاندار به صلاح نیست" یا "به صلاح استان نیست" ؟!

آیا این موضعگیری بر اساس خواسته قاطبه مردم است ؟ آیا در این مورد هیچ نظر خواهی ای از موکلین صورت گرفته تا با اطمینان کامل از نظر اکثریت مردم موضعگیری شود ؟! و خلاصه کلام اینکه :

وکیل ، نماینده افکار عمومی است یا قیم مردم ؟؟!!

اگرچه در حرف و شعار بین نمایندگان استان وفاق و همدلی وجود دارد ولی نتیجه اولین آزمون پیش آمده خلاف آن را می نمایاند و این گمان را به یقین نزدیک می نماید که هنوز تغییری در روال جاری مجمع نمایندگان استان حاصل نشده و کما فی السابق هر یک ساز خودش را کوک می نماید که خدا به خیر کند !؟

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان