Saturday، 02 March 2024 | شنبه، 12 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : زاهد خندستانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گیلان را از استان هایی دانست که کمترین نرخ ولادت را در کشور دارد. وی با بیان اینکه در سال گذشته به ازای هر یک هزار نفر جمعیت حدود 13 نفر در استان متولد شدند، تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز از هر یک هزار نفر 11.6 درصد متولد شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 4.6 درصد کاهش داشته است. مدیر کل ثبت احوال گیلان کمترین نرخ تولد را مربوط به گیلان و بیشترین نرخ تولد را نیز مربوط به سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: به ازای هر یک هزار نفر جمعیت در سیستان و بلوچستان 33 نفر متولد می شوند که میانگین نرخ ولادت در کشور 18 نفر است و گیلان کمترین رتبه را در این زمینه دارد. وی درباره نسبت جنسی نوزادان متولد شده افزود: نسبت جنسی پسر 104 و دختر 100 نفر است و در گیلان میزان تولد دخترها نیز کمتر است. خندستانی با بیان اینکه مرگ و میر در بین پسرها بیشتر است، خاطرنشان کرد: در سن 18 سالگی نسبت جنسی پسر و دختر در استان برابر می شوند و این یکی از شاهکارهای خلقت است که هنوز بشر نتوانست این آهنگ طبیعی را به هم بزند و تعیین جنسیت داشته باشد.

*فراوانی نام ستایش بعد از فاطمه در گیلان وی درباره نامگذاری نوزادان متولد شده در گیلان بیان داشت: بیشترین فراوانی نام در بین دختران فاطمه، ستایش، زهرا، هستی، زینب و معصومه است. مدیر کل ثبت احوال گیلان ادامه داد: در بین پسرها نیز امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، مهدی و امیرمحمد فراوانی دارند که بیشتر این اسامی ترکیبی است. وی با بیان اینکه کمیته نام در استان و سه نفر از استادان دانشگاه گیلان نام را بررسی می کنند، خاطرنشان کرد: اگر نام در گویش محلی دارای معنای خوبی باشد مشکلی پیش نمی آید. خندستانی افزود: انتخاب نام و تغییر تفویض به استان داده شده و در همین جا این کار صورت می گیرد و دیگر به تهران مربوط نمی شود. وی انتخاب نام برای نوزادان را نوعی فرهنگ سازی دانست و افزود: در نامگذاری افراد رسانه های سایبری، ستاره های ورزشی، بازیگران و... نقش موثری دارند. مدیر کل ثبت احوال گیلان بیشترین فراوانی نام ستایش برای دختران نوزاد در این استان را نشانه تاثیرپذیری سریال ستایش عنوان کرد و افزود: این امر نشان می دهد که رسانه نقش مهم و تاثیرگذاری در نامگذاری دارد.

*کاهش 4.8 درصد ازدواج در گیلان وی ثبت فوت، ازدواج، طلاق و مهاجرت را از فعالیت های ثبت احوال عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته حدود 16 هزار و 438 فقره فوت در استان به ثبت رسید که 56 درصد مرد و 44 درصد زن بودند. خندستانی با بیان اینکه ماندگاری خانم ها در دنیا بیشتر است، تصریح کرد: 51.2 درصد فوت شدگان شهری و 48.8 درصد روستایی بودند و به ازای هر یک هزار نفر در گیلان 6.6 نفر فوت می کند. وی در بحث ثبت ازدواج خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان ازدواج در استان 4.8 درصد کاهش داشت و از 29 هزار و 112 فقره ازدواج در استان 56 درصد شهری و 44 درصد روستایی بود.

*افزایش 5.8 درصد طلاق در گیلان مدیر کل ثبت احوال گیلان از افزایش 5.89 درصدی طلاق در گیلان خبر داد و افزود: سال گذشته 44 هزار و 876 فقره طلاق در استان رخ داد که نسبت به سال ماقبل 5.8 درصد افزایش داشت که این آمار از میانگین 7.5 درصد طلاق در کشور کمتر است. به گفته وی، 66 درصد طلاق در شهرها و 34 درصد نیز در روستاهای استان اتفاق افتاده است.

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : تیتر اول 2

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان