Sunday، 21 April 2024 | یکشنبه، 02 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان : استاندار گیلان و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای، خروج و توزیع چای سنواتی از انبارهای کشور را ممنوع اعلام کرد.

کیهان هاشم نیا استاندار گیلان و نماینده ویژه رئیس جمهور در بحث چای، امروز با صدور اطلاعیه ای به وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگا های اجرایی مربوطه اظهار کرد: به استناد ابلاغیه شماره 18779 /ت 49035 ه- مورخ 3/2/1392 هیئت دولت در زمینه تعیین بنده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای، به این وسیله خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای گیلان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می شود.

هیئت وزیران فروردین امسال طبق پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استاندار گیلان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در اتخاذ تصمیمات اجرایی برای تقویت صنعت چای شامل تولید و فرآوری و بازرگانی تعیین کرد.

تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان