Sunday، 14 April 2024 | یکشنبه، 26 فروردین 1403
1 2

گیلانیان : نماینده ویژه ی رئیس جمهور و هئیت دولت در امور چای امروز گفت : با ابلاغ هئیت وزیران قیمت خرید تضمینی هرکیلو گرم برگ سبز چای درجه ی یک 1200 تومان و درجه ی دو 650 تومان تعیین شد .

کیهان هاشم نیا با بیان اینکه  قیمت خرید هرکیلوگرم چای سبز درجه ی یک پارسال 700 تومان و درجه ی دو 390 تومان بود گفت : قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک 72 درصد و برگ سبز چای درجه ی  دو 54 درصد افزایش یافته است .

وی ادامه داد : این اعلام تعرفه ها در حالی است که سالهای گذشته حداکثر 15 تا 25 درصد قیمت خرید تضمینی افزایش می یافت .

نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور در امور چای ادامه داد : همچنین با تصویب هئیت دولت سازمان چای کشور مجازاست به منظور تشویق خرید چای تولید داخل برای اشخاصی که اقدام به خرید هرکیلوگرم چای خشک بدون یارانه تولید داخل یا 4 کیلو و 400 گرم برگ سبز بدون یارانه از کشاورزان می نمایند در فصل بهار 3 کیلوگرم و در تابستان و پاییز 3 کیلو و 500 گرم مجوز واردات چای با نرخ تعرفه 4 درصد صادر کند.

کیهان هاشم نیا ادامه داد: افرادی نیز که چای یارانه دار خریداری می کنند به ازای هرکیلوگرم می توانند یک کیلو و 500 گرم چای خشک وارد کنند .

استاندارگیلان ادامه داد : قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه های طرف قرار داد نیز برای برگ سبز درجه ی یک 800 تومان و درجه ی دو  420 تومان تعیین شده است .

گفتنی است : هئیت وزیران فرودین امسال بنا به پیشنهاد رئیس جمهور به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی استاندار گیلان را به عنوان نماینده ی ویژه رئیس جمهور در اتخاذ تصمیمات اجرایی تقویت صنعت چای تعیین کرد .

تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران است .

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان