Tuesday، 23 April 2024 | سه شنبه، 04 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان : نماینده مردم لنگرود درمجلس، با انتقاد ازاینکه متأسفانه تاکنون نزدیک به 7 هزار هکتار از باغات چای کشور تغییر کاربری پیدا کرده است،گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و تصمیم رئیس سازمان چای کشوردرخصوص صادرات چای سنواتی بعد از 15 سال باعث خالی شدن انبارها و کوتاه شدن دست دلالان برای عرضه این محصول به جای چای تازه و رونق به کشت و کار چایکاران شد.

مهرداد بائوج لاهوتی درگفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درپاسخ به این مطلب که سالانه حدود 30 هزار تن چای درکشورتولید می شود که فقط 7500 تن آن مصرف داخلی دارد ومابقی باید صادرشود، اما متأسفانه دردهه 70 مقدار زیادی از چای ایرانی به دلیل نداشتن بازار مصرف داخلی و صادراتی درانبارهای غیراستاندارد انباشته وچون این چای از مصرف انسانی خارج شده باید برای مصرف صنعتی به چای سنواتی تبدیل شوند به طوری که درسال های گذشته بخشی ازاین چای سنواتی به کمپوست تبدیل شد و مورد استفاده صنعتی قرارگرفت اما مابقی این محصول به علت عدم تخصیص اعتبارمورد نیازبه کمپوست تبدیل نشد به طوری که بعد از 15 سال اکنون شاهد صادرات چای سنواتی کیلویی 1000 تا 2000 تومان به کشورهایی چون هند، سریلانکا، ترکیه، هلند و گاه انگلستان هستیم، گفت: با توجه به مجوزهیئت دولت بخشی از چایی که 3 سال از تولید آن بگذرد و به عنوان چای سنواتی درانبارها ذخیره شوند باید برای مصارف صنعتی به کمپوست تبدیل شوند و بخش دیگر آن نیز باید صادر شود.

عملکرد مثبت رئیس سازمان چای درخصوص صادرات چای سنواتی بعد از 15 سال

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد ازاینکه متأسفانه دولت دهم دربحث خودکفایی تولید چای درکشورفقط شعارداد به طوری که در این چند سال اخیر باعث افزایش حجم چای سنواتی درانبارهای غیراستانداردهم شد، تصریح کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و تصمیم رئیس سازمان چای کشوردرخصوص صادرات چای سنواتی بعد از 15 سال که باعث خالی شدن انبارهای ذخیره و کوتاه شدن دست دلالان برای عرضه این محصول به جای چای تازه و رونق به کشت و کار چایکاران امری بسیار خوب و پسندیده است.

صادرات چای سنواتی ازخود انبارها صورت گیرد

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه بخشی ازچای سنواتی موجود درانبارها باید صادرشوند، اظهارداشت: بخشی از چای سنواتی موجود درانبارها باید ازخود انبارها صادرشوند و نباید به عنوان چای تازه وارد کارخانه های بسته بندی چای خشک درجهت مصرف انسانی شوند به طوری که این مهم آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به صنعت چای کشور خواهد زد.

تبدیل چای سنواتی به کمپوست نیازی به تخصیص اعتبارازسوی دولت نیست

بائوج لاهوتی، بابیان اینکه بخشی از چای سنواتی موجود درانبارها برای مصارف صنعتی باید تبدیل به کمپوست شوند، افزود: تبدیل چای سنواتی به کمپوست نیازی به تخصیص اعتبارازسوی دولت نیست بلکه بخش خصوصی باید بخشی ازآن میزان چای سنواتی خریداری کرده از انبارها را به کمپوست تبدیل کرده و بخش دیگر را نیز صادر کند به همین جهت دولت باید نظارت خود را درخصوص تبدیل چای سنواتی به کمپوست بیش ترکند تا این اقدام به طور حتم از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.

120هزار تن چای سالانه درکشورمصرف می شود

وی، با تأکید براینکه سالانه حدود 30 هزار تن چای درکشورتولید می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه سرانه مصرف چای حدود 120هزار تن است به همین جهت برای فروش 30 هزار تن چای درکشور نباید مشکلی وجود داشته باشد که متأسفانه چای ایرانی علاوه براینکه از دهه 70 به بعد هم بازارهای داخلی وهم صادراتی خود را از دست داده کشت چای هم برای تولید کننده داخلی دیگر توجیه اقتصادی ندارد به طوری که به تغییر کاربری زمین های خود پرداخته اند.

تحقیق و تفحص از سازمان چای دردستورکارکمیسیون کشاورزی

نماینده مردم لنگرود درمجلس، واردات بی رویه چای خارجی را یکی از دلایل تغییر کاربری باغات چای دانست و اظهار داشت: متأسفانه هنوزمیزان واقعی مورد نیاز درخصوص واردات چای مشخص نیست به طوری که بخشی ازاین حواله ی واردات ازسوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بخش دیگرازسوی وزارت جهاد کشاورزی نیز صادرمی شود به همین جهت کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص آمار واقعی واردات بی رویه و بیش ازحد نیاز چای که آیا حواله ی واردات چای به درستی صادرشده است یا خیر؟ تحقیق و تفحص از سازمان چای را دردستور کارخود قرار داده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد ازاینکه متأسفانه تاکنون نزدیک به 7 هزار هکتار از باغات چای کشور تغییر کاربری پیدا کرده است، افزود: درحال حاضرفقط 6 هزار هکتار باغات چای در کشوروجود دارد که حدود4 تا 5 هزار هکتار آن تبدیل به جنگل شده به طوری که همین میزان باغات چای باقی مانده هم آماده تغییر کاربری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: متأسفانه عملکرد دولت دهم به گونه ای بود که به جای حمایت از تولید کننده داخلی با واردات بی رویه چای به کشورفقط از تولید کننده خارجی حمایت می کرد که امیدواریم با روی کارآمدن دولت یازدهم صنعت چای رونق پیدا کند و به منظور خودکفایی کشور درامر تولید با پرداخت به موقع مطالبات چایکاران جلوی واردات بی رویه چای به کشورهم گرفته شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان