Monday، 17 June 2024 | دوشنبه، 28 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل گفت: شخصیت و سرمایه ای چون آقای دکتر نوبخت را یک شخصیت محترم و مؤدب و فاضل دانسته و در این مورد هم تردیدى ندارم.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در انتقاد به تیترسازی چند سایت در خصوص رابطه ندیمی و نوبخت، گفت: یک جواب در مورد دوست و سرور ما (دکتر نوبخت) قبلاً داده شد که، بنده شیطنت یک سایت در مورد تیتر تحت عنوان"جواب تند آقاى نماینده به آقاى دکتر نوبخت" را صرفاً یک کار رسانه اى براى تیتر سازى دانسته و آنچه بنده مورد نقد قرار دادم که هنوز هم بر آن اصرار دارم، موضوع توزیع ناهماهنگ منابع بین سه هدف محلى و استانى و ملى است و در این مورد هنوز پافشارى داشته و دارم.

ندیمی افزود: به هـیچ وجه در مورد این شخصیت و سرمایه که خود هم افتخار همکارى در پارلمان و بیرون از آن داشته، هم از جهت احترام و استفاده ملى از این وجود نازنین تغییرى در نظرم نداشته و ایشان را یک شخصیت محترم و مؤدب و فاضل دانسته و در این مورد هم تردیدى ندارم.

وی ادامه داد: در مورد یک شبنامه منتشره هم جوابى دادم که به نحوى هم ایشان و هم بنده را با قصد سوء، مورد تخریب قرار داده که در آن بخش، مسولیت پاسخ به سوالات مطروحه در مورد ایشان را از خود سلب نمودم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 افزود: مجدداً یاد آور مى شوم که، نقد نظر ایشان در بودجه را مورد تاکید قرار مى دهم و شخصیت دوست داشتنى ایشان را باور دارم و از نظر بنده پاسخ به شبهات پیرامون ایشان را مربوط به خود ندانستم.

ندیمی اظهار داشت: بین ایشان و بنده نه مطلبی بود و نه هست و همین جا از این بازى در فضاى مجازى به سهم خود به جهت نجابت ایشان، عذر خواه هستم ولى این عذرخواهى ربطى به مسایل بودجه ندارد، ما دو برادر هستیم که در دوره اول انتخابات از هاشمى دفاع نموده و هزینه آن را هر دو پرداخت نمودیم ولى اختلاف نظرى در یک مورد داریم که قابل رفع خواهد بود، البته در این مورد مطالب دیگرى است که متعاقباً مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنده در مورد همکارى و رفاقت با آقاى دکتر نوبخت نیاز است توضیح بدهم که لااقل از مجلس ششم تاکنون هر دو چه در مجلس و چه در شوراى پول و اعتبار و چه در مرکز تحقیقات استراتژیک، روابط بسیار مثبتى داشته و به قول همکار دائمى ایشان (آقای غفارى) در همین سال گذشته وقتى بنده در سیماى گیلان رفتم در موضوع آزاد راه (ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهورى 92) از همکارى ایشان (با ذکر اسم) یاد کرده و در دوران قبل هم از جهات مختلف با یکدیگر رفاقت کرده و در همان انتخابات اول دوره آقاى هاشمى و احمدى نژاد با هماهنگى ایشان، بنده در لاهیجان و رودسر از رقیب آقاى احمدى نژاد (هاشمى) دفاع کردم.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل خاطر نشان کرد: در مرکز هم با محبت ایشان در امور مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهورى 92، مذاکرات داشته و در همین دوران اخیر هم ایشان از محبت نسبت به بنده فروگذار نکرده و اکنون هم اعلام مى کنم ایشان برادر خوب ماست، هر چند که در نحوه توزیع اعتبارات با ایشان اختلاف نظر داشته و دارم.

ندیمی عنوان کرد: اینکه یک سایت منتسب به بستگان یکی از اشخاص استان گیلان (خواهر زاده!) تمام دشمنى را یک جا (با سابقه قبلی در مورد اکثر نمایندگان گیلان، به جز دایی!) طرح مى کند و نتیجه مى گیرد که ایشان خود را نماینده تر مى داند (برخلاف نظر مثبت اعلامى دایی نسبت به ما) و یا با این و آن همکار بود پس همه گواه مطلب شیرینى از یک بازى است که حتماً قابل پیگیرى است.

وی ادامه داد: اما آنچه در مورد ویژگى مثبت دکتر نوبخت هست و باید اعتراف کرد، ربطی به اظهار نظر نمایندگان ندارد و نشانه همکارى ما با دولت را از وزراء و رأى اعتماد و ... بپرسید و در مورد ما و آقاى نوبخت نیز ما دو نفر، حتماً سوابق دوستى با یکدیگر را بهتر مى دانیم ولى اظهار نظر در مورد لوایح حق ماست که نیازى به اجازه خواهر زاده! ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک سایت (خواهر زاده!) مى نویسد در اظهار نظر شدیداللحن و بعد این جمله را ذکر مى کند که من به نظر همشهرى خود اعتراض دارم ! کجاى این پاراگراف، شدیداللحن است ؟؟!

ندیمی افزود: همشهرى ، آیا انتقاد از نظر سایت (خواهر زاده!) خیلی شدید است؟ لطف فرموده رقیق اللحن آنرا ذکر فرمایید. آیا شما یک بار اعضاى خانواده را با شدید یا رقیق مورد ملاطفت قرار داده اید؟! کوبیدن بقیه نمایندگان شیرین است ولى ...

وی با بیان اینکه "این چه فتنه و بازیگرى است" ادامه داد: ما به کورى چشم حسودان اعلام مى کنیم، آقاى نوبخت و همه سرمایه هاى گیلان را دوست داشته و داریم ولى وظایف نقل و نظر و نقد لوایح را حق خود مى دانیم.

نماینده گیلانی مجلس نهم گفت: این چه بازى جدیدى است که مى خواهند هیچ کس حرف نزند و اگر کسی نظر دیگرى را نقل کند و یا نقدکند را با هجمه روبرو سازند که (در این فضاى مه آلود و دیکتاتورى چند سایت) مردم و مخصوصاً نمایندگان آنان، حق نداشته باشند که نظر خود را در مورد بودجه به عنوان یک نماینده و یا نماینده یک کمیسیون در تلفیق بودجه و یا هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در یک جمع شورایی مطرحی کند.

وی افزود: معلوم است که این رفتار ربط به بودجه و ... ندارد، بلکه یک سفارش است و گرنه مگر مى شود با احترام از یک همشهرى، یک نظر را نقد کنى و آنرا به ده چیز دیگر سنجاق کنند و مطلب بنویسند؟

ندیمی ادامه داد: اگر بنده وارد بخشى از مطالب مربوط به آقاى نوبخت از جهت اتهاماتى که در آن وجیزه به من و یشان شد، گردیدم (که بهتر بود اصلاً وارد نشوم) به هیچ وجه قصد طعنه اى در کار نیست.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس نهم اظهار داشت: ایشان در ایام مجلس و پس از آن از افتخارات گیلان بود و هست ولى ظاهراً قصد این است که دو نفر ما یک جا مورد حمله قرار گیریم و باز هم تکرار مى شود در مورد موضوع مورد بحث (بودجه یا کل لوایح) ما هم صاحب نظر بوده و هم اعلام خواهیم کرد همان طور که قانون اساسی این حق را به ما داده است.

وی افزود: ضمناً ادبیات و متن مورد استفاده قبلاً در کامنت یک سایت دیگر آمده که نشانه سفارشى و سنجاقى بودن این مطلب مى باشد.

این نماینده ادامه داد: همان طور که آقاى بزرگوارى نماینده محترم خود گواهى خواهند داد که مزاح فیمابین ما یک موضوع حل شده بود و هست و هم اکنون هم ایشان روزى چند بار از یک سوى مجلس، محبت کرده و مى آیند پیش ما مى نشینند و مى گوییم و مى خندیم (اگر آقایان اجازه بدهند) و آقاى نوبخت را هم دوست داشته و در اولین دیدار از جانب این جماعت از ایشان عذرخواهى خواهیم کرد، ولى بحث طلبگى به جاى خود !

ندیمی تصریح کرد: وقتى یک سایت (خواهرزاده!) متنی کذایی را براى مقامات خارج استان پیامک مى کند، آیا در حفاظت از سرمایه هاى استان است ؟! ما به ضرس قاطع اعلام مى کنیم که هدف ناشران و واضعان بیش از آنکه اخلاقى باشد سیاسی است و بیش از آنکه نفى یکى باشد، کمر همت به تخریب هر دو بسته و ما به سهم خود از جناب نوبخت به این جهت که متاسفانه زمینه آن بیش از انکه متوجه ساحت ایشان باشد (متوجه) خود ماست، عمیقاً عذرخواهى نموده و پیگیرى آن را از باب پشت پرده انجام خواهم داد. هر چند که خواسته ما در موضوع منابع استانى (لااقل تا حد زیادى) در نشست ایشان با هیأت رییسه کمیسیون تلفیق و رییس مجلس حل شد (قابل توجه منتقدان)، یعنى قبول شد که حق استان ها داده شود.

وی افزود: وقتى اخلاق بهانه بی اخلاقى قابل تعقیب مى شود، خود دلیلى است که این معرکه گیرى ها دلیلى فراتر از نقد دارد. مثلاً اگر نماینده در دهه ٧٠ چند سالى کارمند مأمور از محلى بوده، آن را با عنوان (قابل تعقیب) مصادره سهام و ... روبرو مى سازند، مى تواتد سفارشى بودن آن را اثبات کند، که چه تصاحب و تسلطى؟! آن هم در وقتى که هیچ رابطه اى از این جنس وجود ندارد و یا نماینده چندین سال در ماه و چند ماه در جلساتى که در ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق (به چند دلیل از جمله سوابق کمیسیونى و داشتن طرح تحقیق و تفحص و ...) شرکت داشته که چند جلسه هم، در دوران مدیر پیشین ستاد مقارن گشته و از آن، تحت عناوینى (مجرمانه) سخن بگویند، از نظر هر کسی معناى سفارش داشته که در پیگیرى حقوق قضایی صحت آن به اثبات خواهد رسید.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: اینکه نماینده، مشاور پارلمانى نهاد در زمان چند معاون بوده را ملاط جوسازى قرار دادند، مى تواند این فرضیه را قوت دهد که اساس این دوگانه زنى، طراحى قبلی دارد، اینکه بنده چرا به نهاد رفتم و یا چگونه در قضیه رد صلاحیت براى انتخابات مجلس هشتم، چنین شرایطى شکل گرفت که به جرم هم اندیشى با دوستانى مثل آقاى نوبخت، توسط همین جماعت محلى و پرونده سازى موهومى که در گذشته به آن پرداخته شد، رد صلاحیت شده بودم ولى الان باید جواب ندهم که چرا رد شدم، بلکه باید پاسخ بدهم که چرا به در خواست و اصرار رئیس جمهور وقت جواب مثبت داده شد. در هر حال ما از نقد نظر دوست اندیشمند خود به نتیجه مورد نظر در توافق ایشان با هیأت رئیسه تلفیق و رئیس مجلس دست یافتیم و بقیه ماجرا طفیل نزد سیاست است و لاغیر.

ندیمی خاطر نشان کرد: یک نشانه خصمانه بودن متن (طعنه) این است که علیرغم ارایه پاسخ نفى و تکذیب و ارسال آن در شب درج، تاکنون (سایت خواهرزاده و ...) چاپ نکرده اند. واقعاً اگر شما به دنبال حفظ سرمایه هاى انسانى ایران و گیلان هستید چرا به مقامات خارج از گیلان پیامک فرستادید و چرا جوابی را که آثار منفى تیتر شما را کاهش مى دهد، چاپ نمى فرمایید. آیا دم خروس، باور را تسهیل نمى نماید؟ هر چند که مشکل اعتبار استان ها حتى به کمیسیون تلفیق نکشیده، حل شد ولى شما برنامه تخریب هر دو نفر را داشته هر چند که رویتان نمى شود، اعلام کنید ولى ما اگر (حتى با نقل یک مطلب منسوب به دیگران) اسائه ادبى داشتیم از دوست خود عذرخواهى کرده و خواهیم کرد ولى ظاهراً شما دنبال اهداف دیگرى هستید !!!؟

وی معتقد است: اگر ما مطلبی در مورد نحوه توزیع اعتبارات عمرانى مطرح کردیم باید خدا را شاکر باشیم که دولت و در رأس آنان جناب آقاى دکتر نوبخت در جلسه مشترک با هیأت رئیسه و رئیس محترم مجلس (روز شنبه ١٣٩٢/٩/٨) همه خواسته ما را پذیرفتند و بخش عمده نگرانى ما را از جهت محرومیت استان ها در چند صورت، مرتفع نمودند و از این جهت تشکر و عذرخواهى مجدد از ایشان که به حق از سرمایه هاى ملى است احساس و درک و پیگیرى نافع را گوشزد کسانى مى کنم که مى گفتند چرا اصلاً این بحث مطرح شد.

اینکه گفت که چون ایشان خودرانماینده ترمى داندمورد انتقادهمکاران خود قرارگرفته است رابااین ها پرسش روبرو سازیم که :

اقاویا خانم بابرنامه ،اولا مگر نماینده ها تابع یکدیگر هستند؟!

درکجاى قانون اساسی نوشته شده که نماینده براى ایفاى وظایف نمایندگى باید ازنماینده دیگر ( ولوروساى مجالس) اجازه بگیرند؟!

خوب برادر(همیشه نق زن)ماهم نماینده هستیم ،براى خودمان جمعبندى ( ناشى ازتعددجلسات) داریم اگر دیگران دیرتر به ان برسند، تقصیر مانیست

اگر ما یک روز اعلام کردیم که رییس فلان سازمان ازجهت اقتصادى وفنى وحل مشکلات موجود کارایی ندارد ،ایا همان مخالفان نرفتند طرح تحقیق وتفحص بدهند درهمان موضوع وهمان مدیر؟!

اگرما گفتیم فلان رییس شرکت راست نمى گوید وبه خاطراین دروغ ها ما گرفتارشده ایم ،ایا الان همان مدیر درحال تغییر به خاطر همان مسایل نیست؟!/منبع : زبان گویا

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان