Wednesday، 19 June 2024 | چهارشنبه، 30 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ضمن اعلام جزئیات بودجه استانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت منابع به مصارف و نسبت مصارف به منابع را تشریح کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با تشریح اعتبار استان ها در لایحه بودجه 93 گفت: بر اساس لایحه بودجه سال آینده 22.5 درصد از منابع بودجه عمومی از منابع استانی و 77.5 درصد از منابع ملی تامین می شود؛ یعنی 22.5 درصد از درآمد کشور از استان ها تأمین می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: کل اعتبارات در بخش مصارف (به غیر از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) در لایحه بودجه سال 204 هزار میلیارد تومان است که از این رقم  95 درصد اعتبارات ملی و 5 درصد اعتبارات استانی است.

وی ادامه داد: به عبارتی 22.5 درصد از 100 درصد درآمدهای کشور از محل استان های تامین می شود و تنها 5 درصد از این کل درآمدها در برای استان هزینه می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: نکته مهمی که در رابطه با مصارف وجود دارد، این است که بودجه استانداری ها در لایحه بودجه 93 از بودجه استان ها تفکیک و بودجه استانداری ها به عنوان بودجه ملی طبقه بندی شده که این طبقه بندی در راستای تمرکزگرایی دولت است.

درآمدهای استانی  بیش از مصارف استانی هستند

وی با اشاره به نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها (بودجه عمومی و تملک دارایی) گفت: نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها که شامل هزینه های عمومی و اعتبارات تملک دارایی ها می شود در لایحه بودجه بیش از 4.8 برابر است، که با در نظر گرفتن بودجه استانداری ها این نسبت 4.5 برابر می شود؛ این نسبت بیانگر این است که درآمدهای استانی بسیار بیش از مصارف استانی هستند.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها در قانون بودجه 92 برابر با 2.6 برابر بوده است؛ افزایش این نسبت در لایحه بودجه سال آینده بیانگر این است که بودجه 93 به لحاظ مصارف نسبت به بودجه 92 متمرکز شده است؛ به عبارتی تمرکزگرایی در بودجه 93 افزایش یافته است.

تنها 22 درصد از درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها می رسد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به شاخص نسبت مصارف به منابع استان ها نیز تصریح کرد: سبت مصارف به منابع استانی از تقسیم مصارف عمومی استان ها به درآمد استان ها قابل محاسبه است که این نسبت برای همه استان ها برابر با 22 درصد شده است؛ یعنی تنها 22 درصد از درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها می رسد؛ در حالی که این نسبت در قانون بودجه 92 برابر با 37 درصد بود.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه این نسبت برای همه استان ها به صورت مجزا قابل محاسبه است، ادامه داد: با محاسبه نسبت مصارف به منابع استانی برای هر یک از استان ها به صورت مجزا سه نکته قابل مشاهده می شود.

وی افزود: نکته اول اینکه ضریب مصارف به منابع استانی در لایحه بودجه 93 برابر با 22 درصد است، که این میزان نسبت به قانون بودجه امسال 15 درصد کاهش یافته است که این به معنای تمرکزگرایی  بیشتر در هزینه ها است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دیگر مبتنی بر ضریب مصارف به منابع استانی است که این ضریب در لایحه بودجه 93 نسبت به قانون بودجه 92 بیانگر افزایش همگرایی بین استان ها خواهد بود؛ به طوری که بیشترین ضریب در بودجه 92 برابر با 272 بود که این میزان در لایحه بودجه سال آینده به 200 کاهش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این همگرایی نشان می دهد تفاوت نگاه دولت به استان ها از نظر بازگشت درآمدهای استانی به همان استان کمتر شده است.

وی تصریح کرد: با محاسبه نسبت مصارف به درآمد نیز مشاهده می شود استان ایلام با ضریب 206 بالاترین ضریب را در بین استان ها به خود اختصاص می دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه ضریب نسبت مصارف به درآمد کاهش یابد بیانگر این است که دولت تمایل ندارد درآمد هر استان را در همان استان هزینه کند، همچنین گفت: در این بین ضریب استان تهران برابر با 3 است که تقریبا در بین رتبه های پایانی استان ها در این بخش قرار دارد.

تغییر نامحسوس توزیع درآمدهای استانی/ سهم 5 درصدی بودجه استانی نسبت به کل اعتبارات

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: نکته سوم تغییر نامحسوس در توزیع درآمدهای استانی است که در این بین رتبه استان ها از نظر بزرگی ضریب مصارف به منابع استانی کمتر تغییر کرده؛ به عنوان مثال در بودجه 92، استان خراسان جنوبی با ضریب 272 اولین رتبه و استان ایلام با ضریب 265 دومین استان را در بخش توزیع درآمدهای استانی به خود اختصاص داند؛ در حالی در بودجه 93، استان خراسان جنوبی با ضریب 154 چهارمین استان و استان ایلام با ضریب 206 اولین استان را در بخش توزیع درآمدهای استانی به خود اختصاص داده اند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: این موضوع به معنای تغییر معنادار در ترتیب قرار گرفتن استان ها نیست به طوری که 7 استان اول در بخش توزیع درآمدهای استانی در لایحه بودجه 93 همان 7 استان در قانون بودجه 92 است که با تحلیل این موضوع مشاهده می شود سهم بودجه استانی به کل اعتبارات حدود 5 درصد است.

استان تهران نیمی از درآمدهای استانی را به خود اختصاص داد/ تهران آخرین ضریب مصارف بودجه استانی

وی گفت: استان تهران تقریبا نیمی از درآمدهای استانی کل کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که از حدود 487 هزار میلیارد ریال درآمد کل کشور، حدود 230 هزار میلیارد ریال را به استان تهران اختصاص یافته است؛ این در حالی است که این استان در بخش ضریب مصارف استان با ضریب 3 رتبه پایانی در بین 31 استان کشور را دارد.

هفت استان که بیشترین ضریب هزینه ها را دارند

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به ضریب مصارف هفت استان ابتدایی در بودجه 93 گفت: استان ایلام با ضریب 206، کهکیلویه و بویراحمد با ضریب 195، استان سیستان و بلوچستان با ضریب 174، استان خراسان جنوبی با ضریب 154، استان گلستان با ضریب 115، استان سمنان با ضریب 108 و خراسان شمالی با ضریب 105، هفت استانی هستند که بیشترین ضریب مصارف را دارند.

تامین 69 درصد از درآمد کشور از طریق 4 استان/ تنها28 درصد مصارف کل کشور در این چهار استان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه 69 درصد از منابع استانی کل کشور در استان های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمان متمرکز شده است؛ یعنی 69 درصد از درآمد کل کشور از طریق استان های یاد شده به دست می آید این در حالی است که این استان ها در مجموع 28 درصد مصارف استانی کل کشور را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: مجموع درآمد 16 استان کشور که درآمد استانی آنها اندک است، 10 درصد از کل درآمدهای استانی کشور را به خود اختصاص می دهد.

نسبت مصارف به منابع هفت استان بالای 100

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع استانی هفت استان کشور بیش از100  است گفت: این هفت استان عبارتند از ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان و لرستان که در قانون بودجه 92 نسبت مصارف به منابع استانی 15 استان کشور بیش از این میزان بود.

بیشترین و کمترین سرانه مصرف عمومی در استان ها

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به بیشترین سرانه مصرف عمومی استان ها گفت: استان های بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی، هرمزگان، زنجان و چهارمحال بختیاری بالاترین سرانه مصرف عمومی استان ها را در لایحه بودجه 93 به خود اختصاص می دهند.

وی گفت: در مقابل، استان های تهران، البرزو اصفهان استان هایی هستند که سرانه مصرف بودجه عمومی و سرانه مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آنها از همه استان ها کمتر است.

سرانه درآمد هر نفر در چهار استان/ تهران پر درآمد ترین

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به سرانه درآمدی هر یک از استان ها نیز گفت: سرانه درآمد هر نفر به ترتیب در استان تهران در سال 18.92 میلیون ریال، در استان بوشهر 13.42 میلیون ریال، در استان هرمزگان 9.62 ریال و در استان اصفهان 8.25 ریال است.

سرانه مصارف هر نفر در چهار استان/ تهران کمترین هزینه؛ بوشهربیشرین هزینه

وی به سرانه مصارف عمومی استان ها با در نظر گرفتن بودجه استانی اشاره کرد و گفت: استان بوشهر با 4.41 میلیون ریال بالاترین سرانه مصرف و استان تهران با 0.48 میلیون ریال پایین ترین سرانه مصرف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: تهران با 0.48 میلیون ریال، البرز با 0.82 میلیون ریال، استان اصفهان با 1.02 میلیون ریال و خراسان رضوی با 1.05 میلیون ریال به ترتیب پایین ترین سرانه مصرف عمومی را به خود اختصاص می دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، به سرانه مصرف هر نفر برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای برای هر استان اشاره کرد و گفت: چهار استان تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی در بخش پروژه های تملک دارایی در انتها قرار دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: هفت استان تهران، اصفهان، البرز، هرمزگان، یزد، قزوین و مرکزی کمتر از یک چهارم منابع درآمدی استان را برداشت می کنند

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان