Wednesday، 19 June 2024 | چهارشنبه، 30 خرداد 1403
1 2

گیلانیان به گزارش خبر آنلاین : مقایسه درآمد و هزینه های خانوار ایرانی نشان می دهد بیشترین صرفه اقتصادی را گلستانی ها و کمترین صرفه اقتصادی را زنجانی ها دارند.

ابراهیم علیزاده: سال 91 از معدود سال های اخیر بوده که در آن میزان درآمد خانوار شهری ایرانی به اندازه هزینه هایش بوده است. در همین حال مقایسه استان های ایران نشان می دهد که بهترین وضعیت را سه استان گلستان، قم و بوشهر و بدترین وضعیت را سه استان زنجان، آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری داشته اند.

بر این اساس گلستانی ها 4.9 میلیون تومان بیشتر از هزینه خود درآمد داشته اند. قمی ها و بوشهری ها هم به ترتیب 4.5 و 4.3 میلیون تومان بیشتر از هزینه خود در سال گذشته درآمد داشته اند. اما در مقابل، خانوار استان زنجان طی سال گذشته 3.8 میلیون تومان کسری بودجه داشتند. در واقع طی سال گذشته هزینه خانوار در استان زنجان 3.8 میلیون تومان بیشتر از درآمد آنها بود. در استان های آذربایجان غربی و چهار محال و بختیاری نیز این کسری به ترتیبب 3.7 میلیون و 3.1 میلیون تومان بوده است.

 کسری بودجه روستایی ها

 در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که در سال 1391 براساس آمارگیری  از 18 هزار خانوار نمونه در نقاط شهری و 19 هزار خانوار نمونه در نقاط روستایی توسط مرکز آمار ایران انجام شده، نشان داده شده است که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 10 میلیون و 818 هزار تومان بوده که نسبت به سال 1390 بیش از 28 درصد رشد داشته است. اما درآمد خانوار روستایی کمتر از هزینه های آنها گزارش شده است. بر این اساس متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 10 میلیون و 128 هزار تومان گزارش شده که نسبت به سال 1390 معادل 27 درصد افزایش یافته است. این آمارها حاکی از این است که هزینه سالانه خانوار روستایی 690 هزار تومان بیشتر از درآمدهای آن است.

اما در حوزه شهری وضعیت متفاوت است و میزان هزینه ها به اندازه درآمدها گزارش شده است. بر این اساس متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 16 میلیون و 428 هزار تومان در حالی اعلام شده که میزان درآمد آنها در این سال 16 میلیون و 724 هزار تومان بوده است. در واقع میزان درآمد خانوار شهری 294 هزار تومان بیشتر از هزینه هایش در سال گذشته بود.

 کم هزینه ترین و پرهزینه ترین استان ها

 اما در این شرایط که پس از سال ها درآمد خانوار ایرانی در مناطق شهری بالاخره توانست بیشتر از هزینه هایش شود توجه به میزان هزینه ها در استان ها نیز قابل توجه است. تهران با متوسط هزینه هر خانوار 21.7 میلیون تومان در صدر پرهزینه ترین استان های ایران قرار دارد. پس از تهران استان فارس با 19.7 میلیون تومان و خوزستان با 17.4 میلیون تومان هزینه هر خانوار در سال  گذشته در رده دوم و سوم پرهزینه ترین استان های ایران قرار دارند. پس از این سه استان، پرهزینه ترین استان های کشور به ترتیب کرمانشاه با 17.2 میلیون و زنجان با 17.1 میلیون تومان هزینه برای هر خانوار آن بوده است.

اما پنج استان کم هزینه کشور به ترتیب ایلام با 11 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار، سیستان و بلوچستان با 11.1 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار، قم با 11.3 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار، بوشهر با 11.6 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار و کرمان با 11.7 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار است.

ـ نمودار هزینه استان ها

 درآمددارترین استان ها

اما در بخش درآمدهای استان های مختلف کشور در سال 91 بیشترین درآمد مربوط به پنج استان تهران، فارس، گلستان، خوزستان و قزوین بوده است. مرکز آمار ایران میزان درآمد خانوار تهرانی را در سال 91 بیش از 22.1 میلیون تومان گزارش داده است. میزان درآمد خانوار استان های فارس  20.6 میلیون تومان، گلستان 17.6 میلیون تومان، خوزستان و قزوین نیز  17.1 میلیون تومان گزارش شده است.

ـ نمودار درآمد استان ها

 اما در مجموع مقایسه وضعیت درآمد و هزینه های خانوار در استان های مختلف نشان می دهد که در 16 استان ایران میزان درآمدهای خانوار در سال 91 بیشتر از هزینه های آنها بوده اما در 14 استان میزان درآمدهای خانوار به اندازه هزینه های آنها نبوده است. استان کرمان نیز به عنوان تنها استانی است که خانوار آن در سال گذشته به میزان هزینه های خود، درآمد داشته اند.

 ـ نمودار هزینه و درآمد سالانه خانوار

 
همرسانی کنید:
برچسب‎ها : تیتر اول 2

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان