Saturday، 18 May 2024 | شنبه، 29 اردیبهشت 1403
1 2

اختصاصی گیلانیان : علیرغم اینکه تنها برای شهر رشت بیش از یکصد مکان برای توزیع سبد کالا در نظر گرفته شده ولی به دلیل بی برنامگی در نحوه توزیع ازدحام عجیبی در جلوی فروشگاهها به وجود آمد .

این ازدحام موجبات عدم رضایت عمومی را باعث شد در حالیکه اگر بر اساس حروف البا و نا طریقی که مردم را به گروه های کوچک تر تقسیم می کرد ، هم توزیع سرع تر صورت می گرفت و هم توزیع کننده مرتکب اشتباه حساب نمی شد و هم در وقت مردم صرفه جوئی می شد و دیگر در صف دریافت سبد کالا قصه نمی بافتند .

یکی از همین مستحقان دریافت سبد کالا می گفت : ایام برفی که تردد به کندی صورت می گیرد و بیشتر اجبار به خانه ماندن دارند این کار بهانه ای است که همه را بیرون بکشد و در این اماکن از حال روز هم با خبر شوند . دیگری می گفت اینجا است که بازار شایعه داغ می شود و بسیاری از عزل و نصب ها از همینجا ها کلید می خورد .

امیدواریم متولیان امر ترتیبی اتخاذ نمایند از هجوم همگانی جلوگیری شود و مردم به نوبت برای دریافت سبد کالا مراجعه کنند نمایند تا از اتلاف وقت جلوگیری شود !

نام فروشگاه

نشانی

شماره تماس

فروشگاه سپهر

ـ 2 ـ ـ ـ پاساژ بزرگمهر ـ طالقانی ـ ـ رشت ـگیلان

1312231406

میوه و تره بار گلریز

میدان امام حسین میدان تره بار آزادی حجره 31

0131-8845257

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

فروشگاه اتکا رشت1 گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

1318822786

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

شر ت تعاونی مصرف فرهنگیان خمام

رشت خمام خ امام جنب مدرسه فاطمیه

1324222160

تعاونی مصرف فرهنگیان سنگر

رشت سنگر مقابل اداره آموزش و پرورش سابق

1325723801

تعاونی فرهنگیان خشکبیجار

رشت خشکبیجار خ امام

1324362006

تعاونی فرهنگیان خشکبیجار

رشت خشکبیجار خ امام

1324362006

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

رفاه میرزا کوچک خان1

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

1313227119

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

زنجیره ای بسیجیان مرکزی رشت

رشت کمربندی بهشتی نرسیده به م گاز روبروی بانک کشاورزی شعبه بهشتی

3238530

فروشگاه شهروند

رشت خمام خ امام روبروی خ تختی

4222584

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

تعاونی مصرف فرهنگیان رشت

رشت امین الضرب جنب ورزشگاه شهید انصاری

1318828693

تعاونی مصرف فرهنگیان رشت

رشت امین الضرب جنب ورزشگاه شهید انصاری

1318828693

زنجیره ای رفاه

میدان فرهنگ روبروی اداره دخانی

3227119

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

فروشگاه سپهر اسپرت

خ تختی روبه روی بانک صادرات فروشگاه سپهر اسپرت

0131-2229958

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

0131_3220535

رفاه میرزا کوچک خان1

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

1313227119

رفاه گیلان رشت فرهنگ 2

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

میوه و تره بار رسول نیا

گیلان رشت رشت جاده لاکان بالاتر ازشهرک لاکانشهر جنب ازانس بانوان میوه و تره باررسول

1.31131E+12

تعاونی مصرف فرهنگیان رشت

رشت امین الضرب جنب ورزشگاه شهید انصاری

1318828693

تعاونی مصرف فرهنگیان کوچصفهان

رشت کوچصفهان خ سردارجنگل جنب اداره آموزش و پرورش

1325222935

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

1814252447

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

میوه و تره بار

گیلان رشت رشت میدان مصلی پشت سازمان تیلیغات اسلامی

1.31132E+12

فروشگاه سپهر رایانه

خ لاکانی جنب شارپ لیزر سپهر رایانه

0131-2228856

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

1814252447

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

1814252447

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

1814252447

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

موسسه تامین درمان بسیجیان

رشت م یخسازی ابتدای بلوار شهید افتخاری بلو دو ساختمان بنیاد تعاون بسیج ط1

1315521382

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

1313220870

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

1313220870

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

1313220870

خـ درمانی بسیجیان گیلان

رشت ـ م سیخ سازی ـ اول بلوار شهید افتخاری ساختمان بنیاد تعاون بسیج ـ ط

1315521382

رفاه میرزا کوچک خان1

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

1313227119

رفاه میرزا کوچک خان1

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

1313227119

موسسه تامین درمان بسیجیان

رشت م یخ سازی ابتدای بلوار شهید افتخاری بلو دو ساختمان بنیاد تعاون بسیج ط1

1315521382

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

فروشگاه سپهر

خ بیستون پاساژ بزرگمهر ط اول فروشگاه سپهر

0131-2228838

میوه و تره بار حبیب زاده

خ سردارجنگل ابتدای خ سام دهانه پیرسرا روبروی فروشگاه پرشین

0131-2261556

میوه و تره بار پیام

خ 71 شهیریور چهارراه چهل تن روبروی نانوایی بربری

0131-2232913

میوه و تره بار رهبر

خ مطهری جنب بانک صادرات

-4362553

تعاونی فرهنگیان

ـ ـ ـ ـ مشاوراملاک حاجی آقایی ـ سید جمال ـ ـ خشکبیجار ـگیلان

1324360800

فروشگاه شهروند

ـ ـ ـ ـ جنب تعاونی فرهنگیان ـ امام ـ ـ خمام ـگیلان

1324222584

تعاونی فرهنگیان سنگر

سنگر خ امام روبه روی آموزش و پرورش

1325722027

تعاونیفرهنگیانـسنگر

سنگرـخـامامـروبهـرویآموزشـوـپرورش

1325722027

رفاه میرزا کوچک خان1

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

1313227119

رفاه میرزا کوچک خان1

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

1313227119

رفاه گیلان رشت فرهنگ 6

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

فروشگاه شهروند

ـ ـ ـ ـ جنب نانوایی بربری ـ آیت لله ضیابری ـ ـ رشت ـگیلان

1312240940

فروشگاه سپهر

ـ اول ـ ـ ـ پاساژ بزرگمهر ـ بیستون ـ ـ رشت ـگیلان

1312228838

فروشگاه سپهر

ـ 2 ـ ـ ـ پاساژ بزرگمهر ـ طالقانی ـ ـ رشت ـگیلان

1312231406

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

فروشگاهرفاهشهروند

رشتبلوارلااننبشوچهرمضانیمقدم

1314245597

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

رفاه گیلان رشت فرهنگ ،

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

131322711

رفاه گیلان رشت فرهنگ 8

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

فروشگاه زنجیره ای بسیجیان

رشت خ شهدا جنب نمایندگی ایران خودرو حسینپور

1318834243

اسکاد رشت

ـ ـ ـ ـ روبروی بانک کشاورزی فروشگاه سپیدرود ـ آزادگان ـ ـ رشت ـگیلان

1313222983

رفاه گیلان رشت فرهنگ 1

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

فروشگاهرفاهشهروند

رشتبلوارلااننبشوچهرمضانیمقدم

1314245597

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

1824226037

فروشگاهرفاهشهروند

رشتبلوارلااننبشوچهرمضانیمقدم

1314245597

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

1313220870

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

1313220870

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

1313220870

رفاه گیلان رشت فرهنگ 3

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

رفاه گیلان رشت فرهنگ 4

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

رفاه گیلان رشت فرهنگ 5

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

1313227119

فروشگاه اتکا رشت2 گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

1318822786

فروشگاه اتکا رشت3 گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

1318822786

فروشگاه اتکا رشت4 گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

1318822786

تعاونی فرهنگیان3

ـ ـ ـ ـ ـ امین الضرب ـ ـ رشت ـگیلان

1318828693

یاس نوین پارسه رشت

تجارت مجیدیهـه گاز نرسیده به بانـگیلان رشت بلوار بهشتی بعداز پل فل

1313238530

یاس نوین پارسه رشت

گیلان رشت خیابان شهدا جنب نمایندگی حسین پور

1318834243

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

3227119

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

0131-3227119

اتحادیه امکان

بلوارولیعصر بعدازکارخانه بوشش روبروی تدارکات سپاه اتحادیه امکان

0132-4262273

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

3227119

4

7

6

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان