Wednesday، 22 May 2024 | چهارشنبه، 02 خرداد 1403
1 2

شعارهای مردم در 22 بهمن دو پیاماصلی داشت؛«استقامت و وحدت»/ ملت ایران ایستاده است و تسلیم زورگویی و باج خواهیامریکا نخواهد شد/ مسئولان به نیروی داخلی تکیه و به مردم اعتماد کنند .

گیلانیان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری : حضرت آیتالله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در دیدارهزاران نفر ازمردم تبریز و شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی ضمن تشکر فراوان از آحاد ملت بزرگایران بخاطر نمایش شکوه و عظمت اقتدار ملی، در راهپیمایی 22 بهمن و جشن سی و پنجسالگی انقلاب اسلامی ، «استقامت و وحدت» را دو پیام اصلی راهپیمایی امسال دانستند وگفتند: ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن و در پاسخ به گستاخی، زیاده خواهی، بی ادبیو پررویی مقامات امریکایی حضوری متراکم تر و پرشورتر داشت و اعلام کرد، به هیچ وجهتسلیم زورگویی و باج خواهی امریکا نخواهد شد.

در این دیدار که در آستانه سی وششمین سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 برگزار شد، رهبر انقلاباسلامی سخنان خود را با تشکر از حضور شورانگیزتر و گسترده تر مردم در راهپیمایی 22بهمن امسال آغاز کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: زبان از توصیف و تقدیر وتشکر از ملت بزرگ ایران عاجز است اما در درجه اول در مقابل خداوند متعال که محوِّلدلها و مقلِّب نیت ها و عزم ها است، سجده شکر بجا می آوریم و در درجه بعد از آحادملت ایران در سراسر کشور به دلیل ارائه چهره ای برجسته، شکوفنده، و زنده از انقلاباسلامی در روز 22 بهمن، به جهانیان، صمیمانه تشکر می کنم.

ایشان سپس با اشاره بهقیام تاریخی 29 بهمن مردم تبریز، این حادثه را دارای درسها و عبرتهای متعدد دانستندو افزودند: اولین درس قیام 29 بهمن، «نمایش ویژگی ها و خصلت های برجسته مردم تبریزو آذربایجان» بود.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: ایمان عمیق دینی، غیرتدینی، شجاعت، موقع شناسی و اقدام به هنگام، پیشرو و صف شکن بودن، و انجام کارهاینوآورانه در راه اهداف، خصلت های برجسته مردم تبریز و آذربایجان است، که حادثه 29بهمن، آنها را مجسم کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، دومین درس قیام 29 بهمن را، «نشان دادن پیوستگی و ارتباط بخشها و اقوام مختلف کشور» برشمردند و گفتند: اقواممختلف ایرانی، به واسطه حاکمیت ایران اسلامی، در زیر پرچم اسلام و نام زیبای ایرانقرار گرفته اند و همه دارای پیوستگی و اتصال با یکدیگر هستند و این، همان نقطه ایاست که بدخواهان ملت ایران، برروی آن متمرکز شده اند و می خواهند اقوام ایرانی رامقابل هم قرار دهند.

ایشان همه مردم و مسئولان را به هوشیاری در قبال این موضوعفراخواندند و خاطرنشان کردند: هیچگاه نباید پیام اتحاد و همدلی و همگامی قیام 29بهمن از یاد برود.

رهبر انقلاب اسلامی، «معجزه اراده ملت» را پیام سوم قیام 29بهمن تبریز دانستند و تأکید کردند: این قیام نشان داد که هیچ مانع و قدرت بزرگی نمیتواند در مقابل اراده راسخ یک ملت، مقاومت کند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامهبه تحلیل چرایی حضور گسترده تر و پرشورتر مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال و پیامهای این راهپیمایی پرداختند.

ایشان با اشاره به محاسبات و گزارش های نسبتاً دقیقافراد خبره از میزان حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در سال های مختلف گفتند: براساس گزارش های کارشناسی و دقیق، جمعیت مردم در راهپیمایی امسال در سراسر کشور،متراکم تر از سال گذشته بود و این واقعیت نشان دهنده این است که جشن سالگرد انقلاباسلامی، همانند خود انقلاب، پدیده ای بی نظیر است.

رهبر انقلاب اسلامی برگزاریجشن انقلاب اسلامی بوسیله مردم و در نقاط مختلف کشور و آن هم در سی و پنج سالگیانقلاب بر خلاف مراسم خشک و رسمی کشورهای دیگر را پدیده ای عجیب و شگفت آور خواندندو خاطرنشان کردند: برخلاف تبلیغات و تحلیل های غیرواقعی رسانه های بیگانه، اتاق هایفکر آنها متوجه پیام این حضور و انگیزه و ایمان و همچنین شعارهای مردم میشوند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: شعارهای مردم در راهپیمایی 22 بهمن حاویدو پیام اصلی «استقامت و وحدت» بود.

ایشان در تبیین پیام استقامت و ایستادگی برآرمانها گفتند: انقلاب اسلامی دارای «آرمانهای ایجابی» و «آرمانهای سلبی» است. آرمانهای ایجابی آن، عمل به تعالیم اسلام، تحقق عدالت اجتماعی، حضور مردمی در صحنهها و حوادث مختلف، اقتصاد مستقل، فرهنگ غیروابسته و اصیلِ ایرانی – اسلامی، پناهدادن به مظلوم و مقابله با ظالم، پیشرفت کشور، برجستگی علمی، و پیش قدمی در اخلاق ومعنویت است.

حضرت آیت الله خامنه ای، تسلیم نشدن در مقابل زورگویی و باج خواهینظام سلطه را که مظهر آن امریکا است، آرمان سلبی انقلاب اسلامی خواندند و تأکیدکردند: ملت ایران در 22 بهمن امسال اعلام کرد که تسلیم زورگویی و باج خواهی امریکانخواهد شد.

ایشان با انتقاد از برخی تلاش ها برای معرفی یک چهره غیرواقعی ازامریکا به مردم، گفتند: برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره امریکا، زشتی ها وخشونت ها و وحشت آفرینی ها را از این چهره بزدایند و دولت امریکا را دولتی علاقمندبه مردم ایران و انسان دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهدرسید.

رهبر انقلاب اسلامی به سابقه سیاه دولت امریکا در مدت حداقل هشتاد سالاخیر اشاره کردند و افزودند: به راه انداختن جنگ های خونین و کشتار انسانهایبیگناه، حمایت از دیکتاتورهای ظالم در نقاط مختلف جهان، حمایت از تروریسم بینالمللی، حمایت از تروریسم دولتی که مظهر آن رژیم جعلی، غاصب و جنایتکار صهیونیستیاست، حمله به عراق و کشتار حداقل دهها هزار نفر از مردم، حمله به افغانستان، راهاندازی شرکت های آدم کشی و ترور همچون بلک واتر و راه اندازی گروههای تندروی تکفیریو حمایت از آنها، بخشی از سیاهه اعمال امریکا است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکیدکردند: چگونه می توان این چهره زشت و جنایتکار را ، در مقابل ملت ایران، با بزکتغییر داد. ایشان به سابقه اقدامات خصمانه دولت امریکا بر ضد ملت ایران نیزاشاره کردند و افزودند: ملت ایران از کودتای 28 مرداد سال 1332 تا سال 1357 و ازپیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره با خباثت ها، آزارها، توطئه ها و تحریم هایامریکا مواجه بوده است که آخرین مورد آن حمایت وقاحت آمیز رئیس جمهور امریکا ازفتنه گرانِ سال 88 بود و اخیراً هم بار دیگر اعلام حمایت کردند.

رهبر انقلاباسلامی خاطرنشان کردند: این فهرست، تنها گوشه ای از بدکاری های دولت امریکا در قبالملت ایران است که اکنون نیز ادامه دارد .

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوریسخنان خود در ابتدای امسال در مشهد مقدس گفتند: تصور برخی دولتمردان دولت قبلی وهمچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای، با امریکامذاکره کنیم، موضوع حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره درخصوص موضوعهسته ای، گفتم مخالفتی ندارم اما همان موقع هم تاکید کردم که خوشبیننیستم.

ایشان افزودند: نشانه های خوشبین نبودن، اکنون در حال آشکار شدن است ودلیل بارز آن هم، اظهارات سخیف و توهین آمیز سناتورها و مقامات امریکایی بر ضد ملتایران است.

رهبر انقلاب اسلامیخاطرنشان کردند: البته ملت ایران در راهپیمایی 22بهمن امسال، پاسخ این اهانت ها را داد و به مقامات امریکایی تو دهنی زد.

حضرتآیت الله خامنه ای گفتند: یکی از علت های حضور گسترده تر و پرشورتر ملت درراهپیمایی 22 بهمن، گستاخی، زیاده خواهی، بی ادبی و پررویی مقامات امریکایی بود کهمردم با غیرت دینی خود به صحنه آمدند تا به دولت امریکا علام کنند که دچار اشتباهمحاسبه نشود زیرا مردم در صحنه هستند.

ایشان افزودند: پیام ملت ایران درراهپیمایی 22 بهمن، به همه مسئولان و زحمت کشان اداره امور داخلی و خارجی کشور، اینبود که ملت ایران ایستاده است و مسئولان نباید در مواجهه با دشمن، احساس ضعفکنند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید های مکرر قبلی خود مبنی بر اینکهموضوع هسته ای، بهانه ای بیش نیست، خاطرنشان کردند: اگر روزی بر فرض محال هم، موضوعهسته ای مطابق خواسته امریکا، حل شود، امریکاییها مسائل دیگر را پیش خواهند کشید، واکنون نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت امریکا از موضوعات حقوق بشر و تواناییموشکی و دفاعی ایران، سخن به میان می آورند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: آیاامریکاییها واقعاً خجالت نمی کشند که نام حقوق بشر را می آورند زیرا هرکسی که دردنیا مدعی حقوق بشر باشد، امریکاییها با این همه فضاحت، نباید حتی اسم حقوق بشر رابر زبان بیاورند.

ایشان با اشاره به اقدامات خلاف حقوق بشر امریکا از جمله درزندان های گوانتانامو، و ابوغریب، کمک به تروریست های معروف جهان، و عهد شکنی ها ودروغ گویی ها افزودند: امریکاییها با این پرونده قطور و سیاه، باید از آوردن نامحقوق بشر، دچار شرم و حیاء شوند اما همچنان وقیحانه مدعی حقوق بشر هستند.

رهبرانقلاب اسلامی درخصوص مذاکرات هسته ای خاطرنشان کردند: کاری که وزارت امور خارجه ومسئولان دولتی درخصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند ادامه پیدا خواهد کرد و ایراننقض کننده کاری که شروع کرده است، نخواهد بود اما همه بدانند که دشمنی آمریکا بااصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی، با مذاکرات پایان نخواهد یافت.

حضرتآیت الله خامنه ای تأکید کردند: تنها راه علاج این دشمنی تکیه بر اقتدار ملی و توانداخلی و مستحکم تر کردن ساخت درونی کشور است.

ایشان با اشاره به ابلاغ سیاستهایکلی اقتصاد مقاومتی در آینده بسیار نزدیک، افزودند: راه حل مشکلات کشور، اجرایسیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکیه به درون و چشم ندوختن به بیرون است.

رهبر انقلاباسلامی همچنین با اشاره به ثروتهای کم نظیرِ طبیعی و انسانی کشور بویژه ذخایرفراوان نفت و گاز و نیاز دنیا به ایران، خاطرنشان کردند: همه دیدند که کشورهایخارجی با مشاهده یک لبخند در ایران، برای حضور در کشور هجوم آوردند ، بنابراینامریکاییها نمی توانند برای همیشه برروی لجبازی خود مقاومت کنند و اگر ما بر توانخود تکیه کنیم، استقامت آنها در هم خواهد شکست.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تا وقتی که چشم ما به دست دیگران یا به کاهش تحریم ها و یا اظهارات مقامات امریکاییدوخته شده باشد، به جایی نخواهیم رسید.

ایشان گفتند: من اصرار دارم که مسئولانبه نیروی داخلی تکیه و به مردم اعتماد کنند تا این سرچشمه فیاض و تمام نشدنی درداخل، خروشان و فروزان و جوشان شود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر اینکار انجام شود، قطعاً همه درهای بسته باز خواهد شد و باید در همین مسیر حرکت و عملکرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان گفتند: به توفیق الهی اهداف امریکا واستکبار جهانی نسبت به ملت ایران و نظام اسلامی شکست خواهد خورد و این ملت پیروزیخود را در مقابل چشم بدخواهان، جشن خواهد گرفت.

در ابتدای این دیدار آیت اللهمجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در سخنانی باگرامی داشت یاد و خاطره شهدای قیام 29 بهمن سال 56 در تبریز تأکید کرد: قیام 29بهمن مردم تبریز حماسه ای بیاد ماندنی و تأثیرگذار بود که موجب رسوایی بیشتر رژیمستمشاهی و استواری انقلاب اسلامی شد.

امام جمعه تبریز همچنین با تقدیر از حضورپرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن خاطرنشان کرد: مردم با حضور گسترده، استکبار ستیزیو وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به اثبات رساندند و پاسخ قاطع وکوبنده ای به اظهارات گستاخانه ی مسئولان امریکایی دادند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان