Sunday، 21 April 2024 | یکشنبه، 02 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان : رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه پذیرش اصل مطالبه گری مردم یکی ازاصول فکری این شورا است، گفت: مطالبه گری شهروندان هدف برنامه های رسانه ای شورای رشت است.

رضاجمشیدی بعد از ظهر امروز در نخستین نشست مشترک روسای شوراهای شهرهای استان گیلان واعضای شوراهای شهرستان استان با بیان اینکه درنهم اردیبهشت سال 58 امام خمینی، به شورای انقلاب اسلامی، دستور تنظیم آئین نامه شورای اسلامی را دادند، اظهار کرد: درهفتم اسفند ماه سال 77 اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر درکشور برگزارشد ودرنهم اردیبهشت سال 78 اولین شوراهای اسلامی شهرتحقق یافت.

وی با اشاره به اینکه نکاتی به عنوان مبانی واصول فکری در شورای اسلامی رشت مد نظرماست، افزود: مدیریت یکپارچه شهری وپرهیزازموازی کاری های شهری، یکی از این مبانی است.

رئیس شورای شهررشت پیشبرد کارها را درفضای دوستی میسر دانست و گفت: تنها ازراه تعامل ودوستی با دیگر مدیران می توانیم کارها را انجام دهیم ودرغیر این صورت، مدیریت یکپارچه شهری جایگاهی درشهرمان ندارد.

جمشیدی تقویت بخش خصوصی در قالب سرمایه گذاری وبودجه نقدی را ازدیگر مبانی شورای اسلامی رشت خواند وتصریح کرد: در شهر واستان ما جایگاه سرمایه گذاری بسیار نامطلوب است که بخشی ازآن به عملکرد ما برمی گردد.

وی با بیان اینکه، سرمایه گذاری فرهنگ سازی می خواهد، افزود: نباید فضایی فراهم شود که ارتباط با سرمایه گذار جرم تلقی شود.

رئیس شورای شهررشت، پذیرش اصل مطالبه گری مردم را یکی دیگرازاصول فکری شورای اسلامی رشت عنوان کرد وگفت: برنامه ای با صدا وسیما آغاز کردیم که بتوانیم اصل مطالبه گری وشفافیت را آغاز کنیم ومردم را شاهد کارهایمان قرار دهیم.

رئیس شورای اسلامی استان گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه تنها دو منبع می تواند به مصوبات شورای اسلامی شهر نظارت کند، اظهار کرد: فرمانداران وشورای استان دو مرجع برای نظارت برمصوبات شورای شهر هستند.

حسینعلی خدایگانی بزرگترین چالش پیش روی شوراهای شهررا اختلاف دانست وافزود: تعامل وانتقال تجربه ها بین شوراهای اسلامی شهرهای استان گیلان بسیار ضروری است.

عضو شورای عالی استان های کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه، شوراها مظهر تجلی اراده مردم هستند، گفت: گاهی اوقات اعضای شورای شهر درعزل ونصب ها دخالت می کنند و بعضی وقتها نمایندگان مجلس به جای ما، کارها را به دست می گیرند که نشان می دهد تفکیک وظایف خود را به درستی انجام نداده ایم.

مازیاردارایی با بیان اینکه لازم است جلسات مشترکی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، تصریح کرد: در شورای عالی استان ها می توانیم قوانینی تصویب کنیم که در مجلس مطرح شود که ازاین فرصت باید به نفع گردشگری استان گیلان بهره بگیریم.

وی به لزوم ارائه طرح به شورای عالی استان ها ازسوی شورای اسلامی شهرهای گیلان اشاره کرد وافزود: ما علاقه مند به توسعه همه جای گیلان هستیم وباید مسائلمان را به صورت قانون دربیاوریم.

عضو شورای شهر ماسوله در شورای شهرستان فومن، با بیان اینکه باید تضمین برای نتیجه دادن سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داده شود، گفت: بعضی اوقات در شورای اسلامی شهرها، نه تنها تضمینی برای سرمایه گذاری نمی دهیم بلکه از سرمایه گذار سهم خواهی هم می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان