Sunday، 14 April 2024 | یکشنبه، 26 فروردین 1403
1 2

گیلانیان : معاون اداری و مالی شهرداری رشت با بیان اینکه شهردار به میزان سه دوازدهم پاداش سالیانه دریافت کرده است، گفت: پاداش مدیران و کارکنان شهرداری پرداخت شده است.

کریم سرپرست با اشاره به دریافت پاداش سالیانه توسط شهردار و مدیران شهرداری رشت، اظهار کرد: این پاداش ها بر اساس بودجه سال 92 شهرداری است.

وی با اشاره عضویت شهردار در 12 سازمان تابعه شهرداری، افزود: به استناد ماده 26 آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور مصوب 12 آبان 58 و تبصره ذیل آن وماده 37 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 15 آبان 81 پرداخت پاداش و عیدی سالانه به پرسنل شهرداری همانند سالیان گذشته و بر اساس قانون برای تقدیر از زحمات یکساله کارکنان صورت گرفته است.

معاون اداری و مالی شهرداری رشت تصریح کرد: در سال گذشته نیز وفق بودجه مصوب سال 92 در دو کد 10211 خدمات اداری و 10211خدمات شهری انجام پذیرفته است.

سرپرست با بیان اینکه پاداش ویژه ای به مدیران شهرداری به جز پاداش پرداخت به کارکنان اعمال نشده است، گفت: پرداختی با عنوان پاداش ویژه به مدیران صحیح نیست.

وی تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد در راستای شفاف سازی اسناد مالی مربوط به پاداش های پرداختی را در اختیار سازمان ها و نهادهای نظارتی قرار دهد.

معاون اداری و مالی شهرداری رشت گفت: شهردار رشت به دلیل عضویت در 12 سازمان تابعه شهرداری و از آن محل ها پاداش دریافت کرده که بر اساس قانون است./منبع : تسنیم

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان