Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

گیلانیان : چرا هشت سال جنگ٬ دفاع مقدس است و چرا گفته می شود دفاع مقدس و آیا این تقدس، معنایی الهی به جنگ می دهد و از این منظر٬ محتوای جنگ تبدیل به دژ تسخیرناپذیر و دست نیافتنی می شود؟

در این صورت٬ دفاع مقدسی که نقدناپذیر است٬ می تواند عبرت آموز باشد؟ می تواند ماندگاری را تضمین کند و تکرارپذیری تجارب موفق آن و اجتناب از تجارب ناموفق را در صورت وقوع٬ معنا ببخشد یا خیر٬ به صورت کتاب مقدسی در کتابخانه ای تنها برای لمس و تبرک باقی می ماند و البته همرزمان موافقند که بگویم این بهترین شیوه برای ناماندگاری است؟

جنگ٬ دفاع مقدس است؛ از آن جهت که دفاع در قبال تجاوز نامشروع علیه باورها٬ تاریخ٬ هویت و جغرافیای یک ملت آزاده بود؛ ملتی که برای مقابله با آن تجاوز همه جانبه و نابرابر مبتنی بر تعالیم قرآنی و حیاتی خویش (هل تربصون بنا الا احدی الحسنین(1)) و نیز سیره و روش ائمه اطهار و به ویژه روش «هیهات من الذله» امام حسین(ع) و نیز تجربه انقلاب پیروزمند خویش یعنی پیروزی خون بر شمشیر و با قرار دادن همه این مبانی در یک راستا٬ وارد این معرکه تحمیلی نابرابر شد و سربلند از آن بیرون آمد.

این نبرد خیر و شر٬ هشت سال به درازا کشید و این مدت رکورد طولانی ترین جنگ حتی طولانی تر از جنگ جهانی دوم در قرن بیستم را رقم زد؛ جنگی که جغرافیای وقوع آن گسترده و متنوع بود. در حالی که در طول صدها کیلومتر مرز زمینی رخ داد٬ جنگ محدود به زمین نبود و هوا و دریا و شهرها را هم در بر می گرفت و نظامی و غیرنظامی را آماج قرار می داد. به کشتی جنگی و غیرجنگی و هواپیماها نظامی و غیرنظامی حمله می شد و نیز هم به تیپ و لشکر و یگان های رزمی، هم به مناطق زیست و زندگی مردم عادی در کوچه و بازار و شهرها تهاجم می شد.

هم رزمندگان را در خطوط مقدم آماج قرار می داد و هم اسرای پایبند به ارزش های خویش را در زمان اسارت به دست دشمن قدار٬ اعدام(2) می کرد و نیز در به کارگیری نوع سلاح٬ هیچ محدودیتی توسط دشمن رعایت نمی شد. دشمن سلاح متعارف و نامتعارف (شیمیایی ـ میکروبی) را در اختیار داشت و بدون محدودیت به کار می گرفت و در صدد تمهید و تجهیز به سلاح هسته ای هم بود و در مقابل آن، «سازمان رسمی و مسئول» مقابله کننده با این تهاجم٬ به دلایلی هم ناشی از پیروزی انقلاب و هم ساختار و بافت و ترکیب و تجهیزاتش٬ پاسخگو در چهارچوب جنگ سرد و به تنهایی ناکارآمد٬ در قبال این نوع تجاوز بود و سازمان نوپای سپاه پاسداران٬ درگیر در رویارویی با ناامن کنندگان انقلاب در شهرها و در مراحل تشکیل بود.

هر دو نهاد یعنی ارتش و سپاه، یکی در راه تثبیت و تکمیل و تصحیح سازمانی و دیگری در راستای راه اندازی و استقرار سازمانی و این امر یعنی در حین انجام مأموریت توقف تجاوز همه جانبه بودند؛ بازتاب دهنده دو سازمان هوشمند و یادگیرنده در میدان درگیری و نبرد را متجلی می ساخت؛ یعنی همزمان هم مأموریت را انجام می دادند و هم تکمیل و تشکیل تصحیح سازمان و البته در این مسیر٬ تنها نبودند، بلکه آحاد مردم با حمایت و حضور خود در میادین نبرد و مستقیم یا حمایت غیرمستقیم روحی و مادی شان همراهی داشتند و ترکیب این مجموعه از تلاقی و تعامل و ترکیب در بستر عملیاتی عامل تولید فرهنگی به نام فرهنگ بسیجی شد.

غلبه دادن این فرهنگ در قدرت تعیین کنندگی آن به عنوان تنها راهکار ممکن در قبال دو نظریه جنگ کلاسیک و جنگ پارتیزانی (برگرفته از آمریکای لاتین که در جنوب لبنان پیش از انقلاب ترجمه شده بود) در مصاف چه باید کرد؟(3) عبور پیروزمندانه ای را باعث شد و از این رهگذر٬ دشمن در دستیابی به نتایج نهایی جنگ٬ هم در رسیدن به اهداف رسمی تاکتیکی (تفرقه و تشتت در میان مردم و اقوام) و هم در رسیدن به اهداف عملیاتی و استراتژیکی در سه سطح (حداقلی لغو قرارداد 1975 ـ حد میانی٬ تجزیه خوزستان٬ حداکثری براندازی نظام نوپای برآمده از انقلاب اسلامی) خویش ناکام ماند و این ناکامی در مقایسه با جنگ های گذشته ایران٬ رکوردی منحصر به فرد در از دست ندادن قطعه ای از خاک و سرزمینی از سرزمین مادری بود.

این موارد٬ یعنی طول زمان و وسعت جغرافیا و تنوع میدان و سازمان های سنتی غیرآماده و رو به تحول و سازمان نوپا و رو به گسترش٬ به کارگیری انواع تجهیزات مجاز و غیرمجاز دشمن علیه مردم و تنهایی ملت ایران و عکس آن٬ حمایت همه جانبه ابرقدرت ها و ارتجاع منطقه ای از دشمن و حضور گسترده مردم و نتیجه جنگ و تولید فرهنگ در بستر (احدی الحسنین) قرآن٬ جنگ و دفاع را برای ملت ایران مقدس کرد.

می توان و حتما می توان بر این موضوعات موارد بسیار دیگری به فهرست افزود و با بسط و توصیف و موارد پیش گفته خود، دلایل محکمی بر این مدعا (مقدس بودن) جنگ خواهد افزود و این ویژگی هایی است که هشت سال جنگ تحمیلی را مقدس می سازد.

اما اگر از این مقدمه این نتیجه را دریافت کنیم که همه اینها به معنای آن است که جنگ مقدس٬ نقدناپذیر و در امان از نقص و خطاست٬ خ ود نیز خطاست. هر کس بر ادعا، پای بفشارد٬ حتی اگر از روی حسن نیت باشد٬ باید بداند که این اندیشه حتی با رفتار و عمل نقادانه رزمندگان در صحنه و بحبوحه جنگ نیز سازگار نبود(4) و با آن نسبتی نداشته است.

افزون بر آن٬ این گرایش و نظر٬ بیش از آن که در خدمت جنگ و دفاع مقدس باشد٬ جنگ را تبدیل به یک امری مقدس همپایه و همسان با شأن و مقام و عالم اولیا و ملائک می کند، نه بشر نیازمند الگو و اسوه پذیری که کتاب و معجزه رسولش(ص) برای هشدار نسبت به این انحراف می فرماید: «قل انما انا بشر مثلکم یوحی علی ...(5)» شاید فضای روحانی و معنوی در جنگ ٬ این قدسی سازی به شکلی ناشیانه را سبب شده باشد و منجر به این برداشت نادرست و ناقص و واژگونه کرده است.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که معنویت دفاع مقدس، ناشی از چیست٬ باید قدری اندیشید و آن را در این حوزه دسته بندی کرد؛ فضای معنوی جنگ چیزی غیر از مقدس سازی جنگ است.

درباره زمینه منتج به فضای معنوی جنگ، نکاتی را می توان برشمرد؛ یعنی:

معنویت دفاع مقدس و علل آن:

1 ـ امام خمینی(ره) قله پر نور٬ ارتباط عاطفی و صمیمی با رزمندگان در رده های گوناگون بود که در هر دیداری در ایام جنگ حاضران و غایبان صدای هق هق گریه رزمندگان را برمی افروخت. جملات جانسوز و مشهور امام پیرامون سپاه و ارتش که می فرمود: «ای کاش من یک پاسدار بودم ـ من یک بسیجی ام و ـ یا ارتش هم امروز مردم است» این ارتباط و صمیمیت را منعکس می کند. تفسیر امام از جنگ و علل آن صرفا مادی و جهانی نبود. او جنگ را «الخیر فی ماوقع» تفسیر می کرد و این تفسیر٬ تنها عبارتی زیبا نبود، بلکه زیبایی عالمی دیگر را پیش می نهاد. در این عالم و در این جهان تفسیری٬ ارتباطی استوار و راسخ میان رهبر و رزمندگان پدیدار می ساخت و آن را محکم می کرد. این صمیمت در ارتباط با همه اقشار جامعه نمایان بود و جنگ هم از این تعامل صمیمانه و معنوی بهره و سهم خود را می برد.

2 ـ قدرت کمی و تهاجم پشتیبانی دشمن٬ از یک سو دشمنی بود که هرچه می خواست جهان شرق و غرب سیاسی با بذل و بخشش بی حد و حساب در اختیارش می گذاشت و در سوی دیگر٬ رزمندگانی بودند که جز با اتصال و ارتباط با خدای خویش و کمک از او در همت و جهادش٬ هیچ در چنته نداشت؛ نه به شرق و نه به غرب٬ نه به روسیه٬ نه به آمریکا و اروپا و نه به قدرت های منطقه٬ به هیچ کس نمی توانست متوسل شود و کمک و حمایت جوید، زیرا همه در انگیزه صدام برای قلع و قمع انقلاب اسلامی ایران٬ هم داستان بودند و همراه.

رزمندگان تنها به خدا وصل می شدند و همواره به یاد داشتند و در هر عسری (تنگی) زمزمه می کردند٬ ندای قرآنی را که «کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره بأذن الله»(6) و این نوع آیات ورد زبان آنان بود و در به خاک افتادن هر اسطوره ای از رزمندگان، آیات جهاد را بدرقه آرامش می ساختند «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» (7) و «فرحین بما اتاهم الله» (8)

3 ـ «الناس علی دین ملوکهم»؛ رهبری در جنگ قیادی بود نه سیاقی٬ فرماندهان پیشتاز در جهاد و شهادت بودند و نه دستوردهنده صرف. این فرهنگ از پادگان های آموزش تا خطوط مقدم نبرد مستولی بود. به همین دلیل، شمار فرماندهان شهید کم نبود و بلکه پرشمار بود و گاهی هم به این پیشتازی و شوق فرماندهان اشکال گرفته می شد. اما برتری این فرهنگ در فرماندهان بود که کلام آنان را نافذ می کرد، زیرا صدق امر فرماندهان را رزمندگان در میادین جنگ و پیشتازی در جهاد و شهادت در عمل آزموده بودند و گاه تا رده دسته٬ فرمانده حضور پیدا می کرد؛ فرمانده کل تا رده دسته(9)٬ من بارها این روحیه را دیده ام و تأثیر آن در روحیه دسته٬ آمادگی دسته٬ برداشت درست دسته از مأموریت و حتی اعتراض های دسته را دیده ام.

4 ـ نبود تبعیض و ایدئولوژی حذف؛ متمردان و معترضان جنگ در سخت ترین شرایط حرف های خود را می زدند (10)٬ شعار می دادند٬ راهپیمایی می کردند اما بسیاری از آنها در رکاب موافقان جنگ و مخالفان به آن اعتراض٬ شهید شدند. هیچ کس در جنگ حذف نمی شد. هر کس می آمد٬ البته همه نمی آمدند ولی هر کس می آمد٬ محترم بود و جا را برای هیچ کس تنگ نمی کرد. در انتخاب یگان حتی الامکان محصور نمی شد. در انتخاب محل مانور میل و علاقه آنها تعیین کننده بود. در شرکت در خط شکنی یا پشتیبانی آزاد بودند و البته این امور در یک نظام هم افزا شکل می گرفت.

این انعطاف و گشادی سینه و سعه صدر آن هم در جنگ به اندازه ای بود که افرادی از استان های گوناگون که این ها با واحدهای استانی خود همخوانی نداشتند(11)٬ ولی در کنار هم می توانستند باری از دوش جنگ بردارند، حذف نشدند تا فرصت ابراز وجود در سختی ها پیدا کنند و البته متناسب با وضعیتشان، مأموریتی به آنان سپرده می شد و همزمان با آن بسیجی بودن که نیز تعریف میدانی و عملیاتی داشت٬ از امتیازی برخوردار نبود٬ نه در پی کارت پایان خدمت بود نه استخدام رسمی٬ نه سهمیه دانشگاهی. کادر فرماندهی هم نه در پی فرمانده شدن بود٬ نه درجه٬ نه مدال.

همه می دانستند راه جهاد اصغر (جنگ) از جهاد اکبر (معارضه با نفس) می گذرد و این دو راه٬ متفاوت و مستقل نیستند. آن که در این بزم مقرب تر است٬ جام بلا بیشترش می دهند. این نمادها، فرهنگ جنگ را متمایز و برجسته می ساخت و از عالم خاکی به عالم آن جهانی ارتقا و تعالی می بخشید.

نمی توان در بر پا بودن میدان جنگ و دفاع در مقابل باطل ـ در حالی که شرایط ورود و اجازه گذر از جهاد اصغر را نیافتی ـ راهی به جهاد اکبر بجویی. در این جنگ ظاهر و باطن هم ساز بود و حاشیه و متن هم معنا و هم شکل و همه این رنج ها و مرارت ها و دشواری ها بود که بستر تولید فرهنگ بسیجی را فراهم می ساخت و فرهنگ ساز می شد؛ چون در سراسر جنگ٬ در طول و عرض آن و در جای جای سنگرهای آن٬ این فرهنگ و روحیه حاکم بود٬ جنگ توانست معادلات زمینی قدرت های شرق و غرب را در صحنه نبرد بر هم زند و راهی دیگر بگشاید و از آن نیز فراتر رفت. فرهنگی را که این جنگ تولید می کرد٬ از خطوط مقدم عبور می کرد و تا به شهرها و محله ها گسترش می یافت. از کشور و مرزها عبور می کرد تا حزب الله لبنان را شکل می داد و لشکر بدر را در عراق از مجاهدین عراقی سامان می داد و اینها سازمان هایی مبتنی بر باورهای مشترک با رزمندگان و نه مبتنی بر مصالح مادی حرکت های حق خواهانه خود را آغاز کردند.

این فرهنگ بود که یگانگی را رقم می زد و نماز و لباس و کلام و کلاه فرمانده الگو می شد و در عین حال بر هر فرمانده ای چون احساس فقر به دانستن و نیاز به دعای خیرخواهی دیگران چیره بود تا بی نیازی٬ از رزمنده ساده روستایی و صفا و بی غشی او درس می آموخت و خود رزمنده نوآموز می شد. این تعامل دوسویه٬ جنگ را از معرکه صرف دشمن ستیزی و عقب راندن متجاوز به مدرسه اخلاق و ادب و درس زندگی و تفسیر حیات و فلسفه آفرینش تعالی می بخشید.

ضرورت نقد جنگ

رزمندگان پایدار بر ارزش های دفاع مقدس پر از سؤال و پاسخند.

رزمندگان با رعایت این نکته و پیشتاز در آن که ما بشریم و مفختر به بشر بودنیم، اما در زمان مناسب تحت رهبری امام عادلی، بهترین لحظات زندگی خویش را نه به اجبار(12) که به انتخاب در خدمت حضور در پیشانی دفاع و خطوط مقدم از انقلاب اسلامی نمودند. هم قادرند نسبت به علل اقدامات خویش توضیح دهند و در این رابطه ترسی ندارند و هم به دنبال صیقل دادن آن تجارب و رفع نواقص و معایب آن از این رهگذر هستند و هم نسبت به آن شرایط و حتی مقایسه آن شرایط با شرایط پس از جنگ تا به امروز، می توانند سؤالاتی در خور خون شهیدان و نه به شکل تجارت سیاسی و جناحی برای پیشبرد اهداف انقلاب مطرح سازند.

ولی باید این نکته را اضافه کرد که در انگیزه آنانی که امرز به قداست تمام عیار جنگ اصرار می ورزند و در این امر نیز بعضا صادقند، بعضی دلایل را در میان سطور فکری آنان می توان ملاحظه کرد و دلایلی برشمرد که متعارض با تقدیس جنگ است، در حالی که فریاد مقدس بودن جنگ می زنند٬ از جمله این که:

1 ـ نگاه از موضوع امروز به موضوعی دیروزین٬ در این نگاه تعریف نقش ها یا حذف نقش ها یا بزرگ و کوچک کردن نقش ها و حوادث با انگیزه و مقاصد امروزی صورت می گیرد.

2 ـ بیان نکاتی برای جبران فاصله میان امروزی هایی که منصبی دارند و نسبت به دیروزی ها در آن زمان بی نقش یا کم نقش تر بودند.

3 ـ تقویت و تداوم رویکرد و نگاهی که از چاپ کتاب و تهیه سی دی مبتنی بر دیدگاه انتظار در صدد ساختن کلاهی از این نمد است و تعمیم دادن آن به جنگ (سی دی ظهور نزدیک است).

4 ـ رقابت سازمانی (ارتش و سپاه) در چاپ وقایع جنگ به شکل عام و یا موردی، نتیجه این رویکرد نسل جوان را با آمیزه و ترکیبی از تقدیس و تناقض و گاه تضاد و کلام غیرواقع بینانه و غیرصادقانه روبه رو کرده است که به طور طبیعی با نگاه امروزین٬ رفتار امروزین مسئولان سازمان نیروهای مسلح را ارزیابی و سنجش و این درک و فهم او را به ارزیابی از پدیده ای به نام هشت سال دفاع مقدس هدایت می کند.

این موارد تشجیع کننده و تشویق کننده ای به سمت این نوع نگاه خواهد بود که با توجه به رفتار امروزین (فردی یا سازمانی) و سخنان و کتب و مقدس سازی های ما٬ جنگ و دفاع مقدس را به پدیده و روایتی کمتر باورکردنی و بیشتر افسانه ای سوق می دهد و بنابراین تأثیرگذاری و فرهنگ سازی آن را می تواند کم رمق و ابتر سازد و این یک آفت و تهدید جدی است.

و نکته دیگر آن که:

با همه این معنویت و فرهنگ متعالی در جنگ٬ جنگ سویه دیگری هم دارد که به هیچ وجه نباید آن را با این فرهنگ معنوی٬ خلط و هم تراز دانست. این سویه٬ تدابیر و تاکتیک ها و راهبردهای جنگ است که صرف نظر از انگیزه های طراحان و واضعان و آمران و مجریان آن٬ ضمن این که نسبتی ناگسستنی با معنویت و قداست جنگ دارد٬ محصول و معلول اندیشه و تدبیر و تفکر انسان های خاکی و امکانات و ابزارهای مادی و موقعیت های برنامه ریزی شده است. این سویه جنگ، هیچ مبنایی برای نقد نشدن ندارد و به مانند هر امر انسانی پایندگی و ماندگاری آن در هاونگ نقد٬ جلا و ارزش می یابد.

به همین دلیل و به منظور پایداری درس ها و تجارب هشت سال دفاع مقدس٬ باز گذاشتن دریچه نقد جلابخش است و مانع از غبارگیری آن تجربه منحصر به فرد و درخشان تاریخ انقلاب اسلامی. حال چرا از این زاویه٬ نقد منصفانه و عادلانه می گویم و منصفانه و عادلانه بر آن تأکید می ورزم؟

ـــ چرا که تردیدی در این امر ندارم. عده و عده هایی که در دوران جنگ حضور فعال داشتند به دلیل لمس شرایط و درک واقعیات و هم فرهنگ بودن همیشه این سنجه را مدنظر خویش داشته و دارد و از این شاقول (عدل و انصاف) در بررسی مهم ترین موضوع تاریخ معاصر ایران عدول نمی کنند.

ـــ اما کسانی که می توانستند باشند و خود تصمیم گرفتند که نباشند، امروز یا به دلیل عدم آشنایی و یا به دلیل آدرس نادرست دادن برای توجیه گریز از وظیفه ای که در زمان ممکن می باید به آن می پرداختند. خدای ناکرده این سنجه را دچار خطا و انحراف نماید و یا با نگاهی جناحی و امروزی با لحاظ مقتضیات و شرایط به دنبال یافتن نقطه ای از این کتاب برای به نقد کشیدن حریف و رقیب غیرهمفکر خویش هستند.

ـــ اما دسته سومی که غیر از اینها هستند یا به مقتضیات سن و شغل نتوانستند حضور یابند و از آن میدان تصویر ملموسی ندارند و به دنبال پاسخ به ابهاماتی هستند که از کلیت امر ملی و مقدس بودن دفاع٬ دفاع کنند و یا از دسته دوم و فارغ از رقابت های سیاسی به دنبال کشف روایت صحیح جنگ هستند، باید نقد منصفانه و عادلانه را تشویق و ترویج کرد.

در همین جا این نکته را می افزایم که در لابلای سطور پرسش های هر ساله آغاز دفاع مقدس و امروز بیشر از سابق دیده می شود:

پرسش های غیربومی که در زمان جنگ رزمندگان به عنوان جنگ روانی دشمن آن را تحلیل می کردند٬ امروز متأسفانه تبدیل به سؤال در بعضی سایت های به شکل حساب شده و یا غیرحساب شده گشته است و خدای ناخواسته٬ خواسته یا ناخواسته به نوعی به دنبال انتقام کشی از امام هشیار در بر هم زنندگی تصمیمات مجتمع گوارلوپ٬ از امام زیرک در تعیین نوع ترکیب شورای انقلاب و از امام مسلط و آگاهمند در تشکیل دولت موقت (مرحوم مهندس بازرگان) امامی پذیرنده و تعالی بخش افراد خائن در رده فرماندهی کل قوا و رئیس جمهور٬ امام مجری نظرات دیگران در تعیین نخست وزیر٬ امام مخالف ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و امام بی اطلاع از اوضاع جنگ و بناگاه جام زهر سر کشیده ترسیم می کنند.

این امام٬ امامی نیست که رزمندگان به نام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) می شناختند و امروز هم رهبر معظم انقلاب به حق می فرمایند: «هیچ کجای دنیا این انقلاب بی نام خمینی شناخته نخواهد شد» و در این رابطه باید هشیار بود.

و در پایان و در مسیر نقد منصفانه و عادلانه جنگ٬ مواردی را برای نمونه و البته نه محدود به این موارد به قول کاسبان حبیب الله (دشت کردن) مطرح می کنم، علاوه بر مواردی که هم اکنون مطرح است؛ مثل این که چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد و ... ؟

1ـ علل و شکل اختلافات در کشور پیش از آغاز جنگ تا اواخر دوره اول یعنی اتمام دوره و عزل فرماندهی کل قوای رئیس جمهور وقت (بنی صدر) و پیامدهای آن بر جبهه های جنگ حتی پیش از آغاز تجاوز (اطلاع از احتمال وقوع جنگ و اقدامات حرفه ای که می بایست انجام می شد).

2ـ چگونگی انتخاب مسیر بسیج به کارگیری مردم در جنگ به عنوان یک روش غیرمأنوس و غیرتجربه شده در مقایسه با جنگ کلاسیک و جنگ پارتیزانی و دشواری های آن راه و پیامدهای آن.

3ـ ارتباطات در جنگ چگونه بود؟ ارتباط سازمان های نظامی با سیاسیون٬ ارتباط ارتش و سپاه٬ سپاه و سپاه٬ سپاه با پشت جبهه٬ در درون جبهه٬ نسبت به منطقه عملیات٬ نسبت به مانور٬ نسبت به پیامدهای هر عملیات (پیام حضرت امام(ره) پس از عملیات طریق القدس٬ نظر امام پس از عملیات بدر٬ پیام های امام در اواخر جنگ و در روزهای آخر جنگ٬ پس از پایان جنگ پیرامون جنگ).

4ـ چرایی عملیات هایی که شناسایی شد، ولی انجام نشد (مثل بمو) یا شناسایی شد٬ ولی در زمان خودش انجام نشد (والفجر 8).

5ـ چرایی عملیات هایی که انجام شد و موفق نبود (رمضان٬ والفجر و والفجر مقدماتی).

6ـ چرایی انجام عملیات در غرب و جنوب کشور، چرا جنگ در آخر به منطقه غرب کشیده شد.

7ـ استراتژی جنگ٬ جنگ تا یک پیروزی و چرایی تبدیل نشدن پیروزی های میدانی به دستاوردهای سیاسی.

اینها را مدخلی برای این ورود با وضو به این بحث بپنداریم تا درس های بی شماری که در پس این گنجینه فراتر از خاطره نهفته است٬ در پالایشگاه نقد و بررسی٬ محصولات پالایش شده ای فراتر از میدان نبرد در ابعاد مختلف (سازمان٬ ابتکار٬ کارآفرینی٬ وحدت٬ صداقت٬ ایثار) در چرخه و پهنه ایران اسلامی و فراتر از آن به پاس خون شهیدان نهادینه شود.

******************************************

پی نوشت:

1.    سوره توبه آیه 63 2.    خاطره حماسی از این اقدام دشمن خبیث دارم که مو بر تن راست می کند. از یک شهید گمنام٬ دلاورانی که کمتر به آنها پرداخته می شود و حال آن که این سرداران گمنام بر من و ما حقی دارند که غیر از خدای سبحان نمی تواند آن را ادا کند. 3.    این دو نظریه در ابتدای جنگ طرفدارانی داشت و هر دوی آن٬ تست و هر دو با ناکامی مواجه شد. پیش از این دو نظریه٬ نظریه دیگری وجود داشت که مخلص آن در نامه آن زمان حقیر؛ «ای مسلمین به داد ما برسید» منعکس شد. برتر شدن این نظریه و انتخاب و چکیده آن٬ خود شرح و تفصیل فراوانی دارد که صاحب و یا اصحاب اصلی (غیر از بنده) آن باید بدان بپردازند. 4.    در طول هشت سال دفاع مقدس٬ بارها در بحث منطقه عملیات نوع عملیات و تقدم و تأخر یگانی فرماندهان محوری، اختلافات و بحث های فراوانی صورت گرفته که کتاب مبسوطی است؛ یعنی در بحبوحجه جنگ٬ نقد و نگاه های متفاوت هرگز در محاق قرار نمی گرفت. 5.    آیه 110 سوره کهف. 6.    سوره بقره آیه 249 ـ فلما فضل طالوت بالجنود ... 7.    سوره آل عمران آیه 170 و 169 ـ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله... 8.    به یاد داشته باشیم غزوه احد که در محضر پیامبر رحمت العالمین(ص) به فرماندهی ایشان صورت گرفت، عرصه نقد در رهاسازی تنگه احد به دلیل حضور ایشان (روحی له الفداء) از دسترس خارج نشد. 9.    یک گروه رزمی کوچک در تقسیم بندی یگان های رزمی تیم٬ دسته٬ گروهان٬ گردان٬ تیپ٬ لشکر 10.    اعتراضات بچه های رزمنده منطقه 10 تهران در زمان جنگ. 11.    لشکر 6 پاسداران. 12.    مقایسه جمعیت ایران و عراق و تعداد نیروی به خدمت گرفته شده توسط طرفین در میادین جنگ، حتی تعداد سربازان واجب الخدمت در مقایسه با تعداد سربازان حاضر٬ گویای صادقی بر این مدعاست. هرچند در آن زمان غرب به عنوان یک جنگ روانی از امواج انسانی جمهوری اسلامی ایران می گفت و متأسفانه امروز مدعیان (چفیه ربودگان) همان موضوع را تبدیل به سؤال از فرماندهان کرده اند. / تابناک

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان