Monday، 26 February 2024 | دوشنبه، 07 اسفند 1402
1 2

اختصاصی گیلانیان : یکی از آسیب های مستمری که برنجکاری گیلان را هدف قرار داده عملکرد زیانبار برخی از محققان بی تجربه بخش کشاورزی است که سیر قهقرائی این کالای استراتژیکی را تسریع می کند .

جماعتی که هر از گاهی بدون توجه به آب و هوا منطقه، نوع خاک، دانش کشاورزان و موارد اینچنینی رقم هایی از برنج را برای کاشت به کشاورزان معرفی می نمایند که به دلیل عدم تطابق بذر معرفی شده با توصیفات برشمرده چنان خسارتی به برنجکار وارد می نماید که خیلی زود به دست فراموشی سپرده می شود و کشاورز زیانکار را وادار به بازگشت به خانه اول یعنی استفاده از ارقام بومی می نماید .

یکی از این ارقام پر محصول معرفی شده که کمر برخی از کشاورزان این طرح را شکست رقم (گهر) بود که یکی دو سال قبل با تبلیغات گسترده رسانه ای و بروشوری از سوی محققان و متولی بخش کشاورزی در خصوص : افزایش تولید در سطح، مقاوم در مقابل کم آبی، زود بازدهی ، آموزش و نظارت مستمرکارشناسان خبره ترویجی ، کشاورزان را ترغیب و تشویق به کشت این نوع محصول نمودند که در پایان کار با مشاهده خاکستر نشین شدن کشاورزان گناه کشت این محصول را به گردن کشاورز انداختند !

معلوم نیست چرا برخی از متولیان امر کشاورزی وقتی از کشف برنج جدید باز می مانند به آرشیو موسسه تحقیقات برنج مراجعه می کنند و از پستوی تنگ و تاریکش یکی از رقم های فراموش شده را بدون توجه به عملکرد گذشته اش دستمایه می کنند که اگر طالب خودکفائی هستیم باید این رقم را کشت نماییم .

خبرگزاری فارس در 16 فروردین 94 از قول یکی از مدافعان اصلی این رقم آزموده و مردود و فراموش شده در سال 87 نوشت : "به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح صورت گرفت : تولید بذر هیبرید برنج با فناوری جدید در گیلان"

 حمید درستی ، مدیرعامل شرکت گیل بذرنوین میانگین عملکرد شلتوک ارقام هیبرید در ایران را 10 تن در هکتار با دوره رشد متوسط اعلام کرد !!؟.

این رقم دوره رشد متوسط است که بر و برگرد ندارد و ممکن است خیلی بیشتر از این هم باشد !؟

ظاهرا ایشان فراموش کردند که در اول اسفند 1387 در "کارگاه یک روزه تکنولوژی برنج هیبرید" آماری را ارائه کرده که امروزه هیچ اثری از استمرار این آمار مشاهده نمی شود و آن آمار به این شرح است:

"در سال 84، 5/2 هکتار از اراضی کشور زیر کشت برنج هیبرید قرار گرفته بود که این مقدار در سال 86 به 88 هکتار و در سال 87 به 728 هکتار رسیده است که پیش بینی می شود در سال 88 مقدار یک هزار و 180 هکتار زیر کشت برنج هیبرید رود".

علیرغم اینکه "شمال نیوز" در تاریخ 27 شهریور 86 اعلام کرد : "برداشت برنج هیبرید در گیلان آغاز شد" خوب است این استاد فن عنایتی به پاسخ پرسش های زیر هم داشته باشد :

- آیا پیش بینی سال 88 ایشان محقق شد یا خیر؟

- چرا ارقام هیبرید با آن عملکرد کذائی در سطح نتوانسته برنج کشور را به خودکفائی برساند؟

- اگر این محصول به قول ایشان تا این اندازه مفید به حال کشاورز است چرا از کاشت آن در سال های 88، 89، 90، 91، 92 و 93 هیچ اطلاعی در دست نیست ؟!

- آیا مصاحبه ایشان نبش قبر هیبرید نیست که به سرنوشت (گهر) دچار شده است ؟

- نامبرده از احیای این ارقام فراموش شده چه اهدافی را دنبال می کند ؟

واقعیت این است کشت برنج هیبرید از سال 1974 در چین شروع شد و در هندوستان و ویتنام و فیلیپین و غیره ادامه یافت و از سال های 82 ، 83 زمزمه اش در ایران بلند شد و کشت آن بر اساس فعالیت همین آقایان از سال 84 در گیلان آغاز شد تا به حدی که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ دکتر عباس شهدی کومله ، رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشوراعلام کرد :"ایران از جمله معدود کشورهایی است که به فنآوری "برنج هیبرید" دست پیدا کرده است."

علیرغم کشف بزرگ آقایان این محصول در گیلان پاسخ نداد و چون نتوانست حد اقل خواسته برنجکاران گیلان را تامین نماید از این رو به دست فراموشی سپرده شد !

چه خوب است این آقایان به جای نبش قبر برخی از ارقام فراموش شده برنج به فکر پشتیبانی فنی و ترویجی و خاک شناسی و تامین آب مطمئن کشاورزی و ماشین آلات متناسب با بنیه مالی کشاورز ، باشند غیره هر از گاهی افاضاتی می کنند که جز ضرر برای برنجکار سودی عاید برنجکاری نمی شود !؟

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان