Friday، 19 July 2024 | جمعه، 29 تیر 1403
1 2

گیلانیان :  چهره ماندگار کشور با تأکید بر اینکه شاهنامه فردوسی عامل ماندگاری زبان پارسی است، گفت: اگر فردوسی شاهنامه را نمی سرایید امروز پارسی از بین رفته بود و ما با یکدیگر به زبان پارسی سخن نمی گفتیم.

میرجلال الدین کزازی بعد از ظهر امروز در در همایش نکوداشت زبان پارسی و فردوسی  با بیان اینکه شاهنامه ایران را به جهان معرفی می کند، اظهار داشت: یکی از برترین ابزارهای سنجش ایران دوستان دوستداری فردوسی و شاهنامه است.

وی با بیان اینکه ایران سرزمین بزرگان و اندیشمندان و مفاخر است، افزود: شناخت ایران  در هر جای جهان سبب محبت و پاسداشت  آگاهانه ایران می شود چراکه ایران زادگاه بهترین ها است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه محققان بسیاری شیفته ایران شناسی شدند، گفت: کسانی که شناختی از ایران نداشتند با شناخت و محبت آگاهانه ایران را پاس داشته و به آن دل باختند.

کزازی با تأکید بر اینکه ایران کشوری شور انگیز و دلرباست، تصریح کرد: باید راه شناخت صحیح ایران برای جهانیان تبیین شود چرا که چگونگی شناخت ایران امروز پرشی بنیادین در جوامع مختلف است.

وی با بیان اینکه ایرانیان به مهمان نوازی، محبت و صلح و دوستی شهر ه اند، خاطرنشان کرد: فردوسی خداوندگار زبان پارسی است و شاهنامه یکی از بهترین راه های شناخت تاریخ و تمدن مردم ایران زمین است.

چهره ماندگار کشور با تصریح بر اینکه مردم ایران دلبسته آب و خاک این کشور هستند، اظهار داشت: شاهنامه جهان ایرانیان است و باید آن را مطالعه کنیم چراکه مطالعه شاهنامه سبب شناخت اصل و گذشته ایرانیان است.

کزازی با تأکید بر اینکه شاهنامه عامل ماندگاری زبان پارسی است، افزود: اگر فردوسی شاهنامه را نمی سرایید امروز پارسی از بین رفته بود و ما با یکدیگر به زبان پارسی سخن نمی گفتیم.

وی با بیان اینکه شاهنامه نماینگر هنر و اصالت فرهنگ ایرانی است، گفت: شاهنامه اثری بنیادین و ماندگار در نزد ایرانیان است و اثرگذاری آن در زندگی مردم غیرقابل انکار  بوده و دانشنامه ایرانیان است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان