Tuesday، 16 April 2024 | سه شنبه، 28 فروردین 1403
1 2
ایلنا-گیلان:نماینده مردم شفت وفومن درمجلس شورای اسلامی،گفت: استاندارفعلی گیلان همتا ندارد وتغییر قهرمانی چابک به هیچ وجه به نفع استان ومردم نخواهدبود. علی میرزایی فلاح آبادی در گفت وگو با خبرنگارایلنا درفومن با برشمردن خصوصیات استاندارفعلی گیلان،اظهار داشت:قهرمانی به خوبی به مسایل مختلف این استان ازجمله کشاورزی،گردشگری،صنعتی آشنایی و تسلط دارندوبا مردم ونمایندگان آنان درمجلس شورای اسلامی تعامل بسیارمناسبی دارند. وی تغییر استاندارگیلان را به هیچ وجه به نفع گیلان ومردم ندانست وتاکید کرد: اگر خدای نکرده قهرمانی چابک تغییربکند به طور یقین این استان دچار ضرر وزیان خواهدشد. عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با انتقاد شدید از افرادی که به دنبال تغییر استاندار فعلی گیلان هستند،تصریح کرد:چنانچه این افراد بتوانندفردی هم چون قهرمانی چابک گیلان را خوب بشناسد وبتواند از ظرفیت های این استان را برای استفاده مردم آماده بکند ما موافق تغییرقهرمانی چابک هستیم، درحالی که وی به هیچ وجه همتا ندارد. میرزایی فلاح آبادی اذعان داشت:این گونه افراد به جای اختلاف افکنی بیایند استاندار فعلی گیلان را حمایت وکمکش بکنند چون نفع مردم واستان در وحدت کلمه است تا طرح های مختلف نظیرعمرانی واشتغال زایی به خوبی سر وسامان بگیرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، عمل کرد استاندار گیلان در رفع مشکلات چای وبرنج استان بسیار موفقیت آمیز ارزیابی ومتذکرشد:قهرمانی تاکنون هرآن چه درتوانش بوده انجام داده در حالی که زیر ساخت های کشاورزی گیلان به صورت ریشه ای مشکل دارند واز حیطه اختیارات قهرمانی چابک به عنوان نماینده عالی دولت در استان خارج است ونمی تواند حل بکند. میرزایی فلاح آبادی تنها راه حل ریشه ای رفع مشکلات بخش کشاورزی گیلان را تلاش دولت ،نمایندگان گیلان در مجلس واستاندار دانست.
همرسانی کنید:
برچسب‎ها : تیتر اول 2

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان