Monday، 04 March 2024 | دوشنبه، 14 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سیاهکل گفت: ترویج کشت زعفران از سال ۱۳۸۶ توسط کارکنان جهاد کشاورزی در منطقه دیلمان و پیرکوه آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.

بهزاد کوهستانی با بیان اینکه دیلمان به دلیل شرایط آب و هوایی یکی از مناطق بسیار عالی برای کشت زعفران است، اظهار داشت: ترویج کشت زعفران از سال 1386 توسط کارکنان جهاد کشاورزی در منطقه دیلمان و پیرکوه آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی یک هزار و 200 کیلوگرم پیاز زعفران به صورت رایگان در اختیار کشاورزان بخش دیلمان و پیرکوه قرار داده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه کاشت هر هکتار زعفران سبب تولید 3 کیلوگرم زعفران می شود، گفت: امسال سه هزار و 200 متر مربع از زمین های کشاورزی توسط 140 نفر از کشاورزان منطقه دیلمان و پیرکوه در قطعات کوچک زیر کشت زعفران رفته است.

کوهستانی افزود: امیدواریم در سال آینده سطح وسیعی از اراضی به زیر کشت زعفران رفته و یک منبع درآمدی جدید برای کشاورزان فراهم شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان