Tuesday، 16 July 2024 | سه شنبه، 26 تیر 1403
1 2

گیلانیان : مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه کمبود نیروی متخصص از مشکلات مهم این نهاد است، گفت: دو سوم پست های اداره کل پزشکی قانونی گیلان خالی است.

مهدی قربانی ثمین موضوع منابع انسانی را یکی از مهم ترین مشکلات پزشکی قانونی گیلان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل محدودیت اعتباری و صنعت ساختاری جذب نیروی متخصص در پزشکی قانونی سخت و دشوار است، اظهار کرد: پزشکی قانونی گیلان به شدت با کمبود نیروی متخصص مواجه است.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با اشاره به اینکه این نهاد با یک سوم نیروی خود مشغول فعالیت است، تصریح کرد: دوسوم پُست های پزشکی قانونی گیلان خالی است.

وی توجه به بحث جذب نیروی متخصص در پزشکی قانونی گیلان را نیازمند نگاه ویژه در سطح ملی دانست و تصریح کرد: برقراری توازن در این زمینه می تواند در جذب نیرو تاثیرگذار باشد.

قربانی ثمین با اشاره به اینکه اکنون 120 نفر نیروی متخصص و پشتیبانی در پزشکی قانونی گیلان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: به دو برابر این تعداد نیرو نیاز داریم.

وی به کارگیری بیش از 500 نفر نیروی متخصص را نیاز پزشکی قانونی گیلان دانست و یادآور شد: در برخی شهرستان ها کارشناس نداریم در حالی که باید در محیط های مختلف حضور یابند و جسد را معاینه کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، نبود پزشک زن در بیشتر این مراکز را از مشکلات دیگر بیان کرد و متذکر شد: جاذبه ای برای ورود پزشک زن به پزشکی قانونی وجود ندارد، چراکه کار سخت و طاقت فرسایی است و نمی تواند حقوق حتی یک دوم دریافتی پزشک یک مرکز درمانی را بگیرد.

وی جاذبه در مراکز درمانی را بیشتر از پزشکی قانونی عنوان کرد و یادآور شد: اختلاف بین دریافتی ها موجب شده تا جاذبه درمان بیشتر از پزشکی قانونی باشد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان