Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

گیلانیان : معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: معاونین استانی باید بر علوم اجرا و تدوین برنامه ها آشنا باشد و باید 70درصد برنامه های پیشگیری در استان ها تدوین شود و به تصویب شورای پیشگیری استان برسد.

محمدباقر الفت امروز در نشست تخصصی معاونین اجتماعی و پیشگیری و مدیران فرهنگی استان در مجتمع شهید مطهری بندرانزلی با اشاره به اینکه امروز آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها به عرصه نمایش درآمده است، اظهار داشت: نمایش پارک هرندی و معتادان و گرفتاری های اخلاقی آنان، در بین مردم تهران موجی ایجاد کرد تا به کمک این افراد بشتابند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه تحمل آسیب های اجتماعی برای اندک مردمی امکان پذیر است، افزود: هرچه آسیب های اجتماعی بیشتر باشد به همان نسبت وقوع جرم فراگیرتر است.

الفت با بیان اینکه وقوع جرم علل متفاوت دارد گفت: اگر بخواهیم آسیب اجتماعی را حذف کنیم و زندگی رو به تعالی داشته باشیم باید وقوع جرم را به حداقل برسانیم و باید برای این امر علل وقوع جرم بررسی و آسیب شناسی شود.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها باید پای کار باشند تصریح کرد: ما در حوزه پیشگیری اندکی دیرحرکت کردیم؛ وقتی به آسیب های اجتماعی نگاه می کنیم و چشم انداز زشتی که ایجاد کردند را مشاهده می کنیم به این نتیجه می رسیم که باید عقب ماندگی های خود را جبران کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیشگیری یک رفتار عاشقانه همراه با علم و اعتقاد است خاطرنشان کرد: این امر باید با تعصب و غیرت انجام شود و اگر نگاه سطحی باشد موفق نمی شویم.

الفت با بیان اینکه عملکرد استان ها باید در معرض دید همه قرار گیرد تصریح کرد: برخی از همکاران ما در استان ها خود را وقف حوزه پیشگیری کرده اند و ماموریت دیگری را غیر از حوزه پیشگیری نمی پذیرند.

وی تقویت روحیه اصلاح گری را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر معاونین ما علاقه به حوزه دیگر دادگستری دارند فضا را برای کسی که علاقه، اعتقاد و توان دارد باز کنند.

الفت با بیان اینکه حوزه پیشگیری توانی علاوه بر مدیریت قضایی نیاز داد افزود: قاضی که می خواهد کار پیشگیری کند باید بداند علم حقوق در این بخش لازم است ولی کافی نیست؛ معاونینی که مدیر و برنامه محور باشند در این بخش موفق هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه معاونین حوزه پیشگیری باید روحیه تعاملی داشته باشند خاطرنشان کرد: معاونین حوزه پیشگیری باید دستگاه های مختلف اجرایی را برای فعالیت های پیشگیری پای کار بیاورند.

وی گفت: مدیر پیشگیری اگر عاشق نیست جابه جایی انجام دهد؛ آنهایی بمانند که پیشگیری را با نگاه عاشقانه دنبال می کنند و ما از این نیروها در استان ها زیاد داریم که حرکاتی معجزه آسا انجام می دهند.

الفت با اشاره به موضوعات متنوع پیشگیری اظهار کرد: مدیران و معاونین  پیشگیری قوه قضاییه در استان ها محور هستند و باید توان و استعداد فوق العاده داشته باشند تا همه مدیران استان را پای کار بیاورند و برای آن ها وظیفه تعریف کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیشگیری های رشدمدار را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر باید تبیین شود و باید مهارت استدلال شفافی در معاونین پیشگیری دادگستری تقویت شود تا جامعه مدیران استان را با خود همراه کنند.

وی تدوین برنامه های مردمی پیشگیری را لازم و ضروری دانست وگفت: اگر ادبیات پیشگیری در فکر مردم قرار نگیرد و همراهی مردم را جلب نکند توفیقی ندارد.

الفت همکاری و بهره گیری از رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: معاونین پیشگیری از ظرفیت رسانه ها برای اثربخشی برنامه ها استفاده کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هدف از برگزاری این جلسات این است که عیب های برنامه ها بررسی شود چرا که برخی برنامه ها جذاب نیست و اثربخشی لازم را ندارد.

وی تاکید کرد: معاونین استانی باید بر علوم اجرا و تدوین برنامه ها آشنا باشد و باید 70درصد برنامه های پیشگیری در استان ها تدوین شود و به تصویب شورای پیشگیری استان برسد و برنامه ها باید منابع محور شود چرا که منابع دادگستری اندک است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از و وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیشگیری امری فرا قوه ای است و باید فرا قوه ای هم اجرا شود؛ نباید همه برنامه های پیشگیری در کاسه قوه قضاییه جمع شود چرا که آسیب ها ناشی از کم کاری هم دستگاه های مسئول است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان