Saturday، 20 April 2024 | شنبه، 01 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان : در حالی که توقع می رفت مقامات ارشد بانک مرکزی از جمله، رئیس کل و یا قائم مقام به انتقادات در خصوص دستکاری بزرگ در آمار نقدینگی پاسخ دهند اما یک مدیر رده پایین برای پاسخ گویی در این زمینه نشست خبری گذاشت.

جعفر مهدی زاده در نشستی خبری با اشاره به افزایش پوشش های آماری نقدینگی بانک مرکزی، اظهارداشت: یکی از انتقادات وارده در خصوص آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می داند که بانک ها و موسسه ها در سایر بانک ها سپرده گذاری می کنند و بر همین اساس این سپرده ها در آمار بانک های دیگر وجود داشته است.

وی افزود: درست است که موسسات بخشی از سپرده های خود را در بانک های دیگر سپرده گذاری می کنند اما این مبلغ بسیار اندک است زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می دهد؛ بنابراین بخش عمده سپرده ها صرف تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می شود.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی، میزان سپرده ای که در سایر موسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار موسسه و ۶ بانک کم کرده است. این اقدامات در راستای شفاف شدن آمار انجام شد.

وی با اشاره به فرآیند افزایش سطح پوشش آمار نقدینگی در سال های ۹۲ و ۹۳ توسط بانک مرکزی، گفت: آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ۹۲ و یک بار در اسفند ۹۳ به سطح پوشش آماری اضافه شد. مهدی زاده ادامه داد: در مرحله آبان ماه ۹۲ اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد. مهدی زاده افزود: در همین حال در آذرماه ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد. با این کار حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می کرد دائما اعلام می شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می شود. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند ۹۳ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند. مهدی زاده با بیان اینکه، با افزوده شدن آمار این موسسه به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه کننده ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می آمد، گفت: بر همین اساس تحلیل آمارها با مشکل مواجه شده بود بنابراین برای همگن و قابل مقایسه کردن آمار های نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، تغییرات انجام شده در اسفند ۱۳۹۳ افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به اسفند ۱۳۹۲ نیز تعمیم داده شد. وی افزود: از این رو طبیعی است آمار نقدینگی اسفند ۱۳۹۲ در شرایط جدید با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسگریه در مقایسه با آمار هایی که پیش از اعمال تغییرات یادشده اعلام شد، متفاوت باشد. به گفته وی علاوه بر این بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ کرد. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در واقع با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ (که پیش تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال ۱۳۹۲ محاسبه و منتشر کرد. وی ادامه داد: به عبارت دیگر، به هنگام انتشار آمارهای بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۳، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک های قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود. مهدی زاده افزود: به طور طبیعی اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال ۱۳۹۳ و تعمیم آن به پایان سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فرودین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳ کرد. وی تصریح کرد: علاوه بر این، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای جلوگیری از مشکلات تنها یک تخلیه آماری انجام دهد و بنابراین افزایش پوشش ها در سال ۹۲ تخلیه شد. مهدی زاده با بیان اینکه طبیعی است که آمارهای سال ۱۳۹۳ که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال گذشته، اختلاف داشته باشد، اظهارداشت: این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی نیست، بلکه بیانگر تلاش جدی بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال ۱۳۹۴ با ارقام مشابه در ماه های متناظر با سال ۱۳۹۳ بوده است. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۴ چه میزان به حجم نقدینگی اضافه شده است، گفت: نقدینگی از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۹۶ هزار میلیارد تومان آن به دلیل افزایش پوشش آماری و اضافه شدن ۶ بانک و ۴ موسسه است. وی ادامه داد: بنابراین در دو سال گذشته ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده و ۹۶ هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل افزایش سطح پوشش آماری بوده است. مهدی زاده تاکید کرد: بانک مرکزی منکر رشد نقدینگی در دو سال اخیر نیست؛ نقدینگی در دو سال اخیر از متوسط رشد نقدینگی در سال های گذشته بیشتر نبوده است./ منبع: فارس
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان