Tuesday، 18 June 2024 | سه شنبه، 29 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : علی یزدانی ظهر امروز در جلسه شهرک های صنعتی گیلان با اشاره به اینکه تولید محصول توسط واحدهای تولیدی جدید باید بازار داشته باشد اظهار کرد: ایجاد واحدهای تولیدی باید همراه با اشتغال باشد و دوباره تعطیل نشوند.

وی بر ایجاد حلقه کامل تولید در واحدهای صنعتی تأکید کرد و افزود: ویژگی صنایع کوچک سرعت در ایجاد اشتغال است ضمن اینکه نیاز به سرمایه کم و بومی بودن دانش از دیگر مزیت های این واحدها است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه بسیاری از صنایع کوچک کمتر از 10 نفر ایجاد اشتغال دارند، تصریح کرد: کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده از جمله ویژگی صنایع کوچک است.

یزدانی از حمایت از صنایع کوچک و متوسط حتی در کشورهای پیشرفته خبر داد و بیان کرد: صنایع کوچک در تمام کشورها دارای سازمان بوده و بانک دارند.

وی به پیشنهاد ایجاد بانک صنایع کوچک در قالب برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: تشکیل بانک مذکور ضرورت است و این موضوع را به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کردیم.

رئیس هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به پیشنهاد اصلاح فرآیند صدور پروانه تاسیس صنایع کوچک، خاطرنشان کرد: در مدت یک روز، صنایع کوچک باید بتوانند پروانه تاسیس خود را با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان ها دریافت کنند.

یزدانی، راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک را در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری و تقویت این صنایع عنوان کرد.

وی در ادامه به وجود 3 هزار و 600 واحد تولیدی فعال و غیر فعال در گیلان اشاره کرد و یادآور شد: تعداد یک هزار و 100 واحد معادل یک سوم از واحدهای تولیدی استان در شهرک های صنعتی مستقر هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 3 هزار و 327 واحد کوچک تولیدی در گیلان دایر و فعال است، اظهار کرد: یک هزار و 45 واحد تولیدی کوچک در استان تعطیل است.

یزدانی، 31 درصد از واحدهای تولیدی در گیلان را کوچک و غیر فعال عنوان کرد و افزود: 150 واحد از صنایع متوسط استان در شهرک های صنعتی مستقر هستند ضمن اینکه 123 واحد تولیدی بزرگ در این شهرک ها است.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد از واحدهای متوسط گیلان در شهرک های صنعتی این استان مستقر هستند، بیان کرد: تمرکز بر واحدهای تعطیل در شهرک های صنعتی یکی از فعالیت های کارگروه ایجاد رونق در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی، معدنی و طرح های نیمه تمام صنعتی استان است.

رئیس هیأ ت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از تملک 33 واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی گیلان توسط بانک ها خبر داد و بیان کرد: تعداد 30 واحد تولیدی مذکور کمتر از ظرفیت خود کار می کنند ضمن اینکه سه واحد تعطیل است.

یزدانی، تشکیل جلسه با بانک های عامل به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و ارتقای ظرفیت تولیدی این واحدها را از برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در مرکز عنوان کرد و گفت: امسال واحدهای مذکور باید با استفاده از منابع بانک ها راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی کمتر از 50 درصد فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: از 10 هزار و 395 واحد تولیدی دارای کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید در کشور، تعداد 265 واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالیت 94 درصد از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از 50 درصد در کشور اشاره کرد و یادآور شد: 97 درصد از واحدهای تولیدی گیلان با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعال هستند و این آمار بالاتر از میانگین کشوری است.

یزدانی با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی با ظرفیت 50 تا 70 درصد فعالیت می کنند، اظهار کرد: تعداد 217 واحد تولیدی مذکور در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان است.

وی، تعداد 207 واحد تولیدی با فعالیت کمتر از 50 درصد ظرفیت مستقر در گیلان را کوچک خواند و بیان کرد: تعداد 10 واحد تولیدی متوسط و بزرگ هستند و این موضوع نشان می دهد روی صنایع کوچک باید بیشتر متمرکز شویم.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان