Monday، 17 June 2024 | دوشنبه، 28 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : علی منتظری عصر امروز در جریان بازدید از شرکت های پخش این شهرستان با اشاره به برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در سال 95 اظهار کرد: امسال تکمیل برنامه های راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان طبق برنامه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با قابلیت ها، شرایط و زیرساخت های گیلان و هدایت اقدام های اجرایی سازمان بر پایه سند راهبردی پیگیری می شود.

وی بر پیگیری طرح های دارای اولویت گیلان و هدایت سرمایه گذاری بر پایه قابلیت های معرفی شده، تأکید کرد و افزود: تمرکز ویژه بر تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی استان و بازارهای هدف صادراتی با تمرکز ویژه بر ایجاد ارزش افزوده و تولید صنعتی از برنامه های پیش بینی شده سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه تکمیل برنامه های گذشته این سازمان در حوزه صنایع اولویت دار تبدیلی، غذایی و سلولزی و همچنین تامین مواد اولیه این واحدها مانند توسعه زراعت چوب از برنامه های سال 95 است، تصریح کرد: برنامه ریزی برای تکمیل و بهره برداری از بزرگ ترین طرح های صنعتی کشور در صنایع سلولزی و اقدام موثر در راستای توسعه صنایع پایین دستی مانند شهرک چوب و مبل انجام شده است.

منتظری از ایجاد شهرک های صنفی و صنعتی با هدف تمرکز واحدهای صنفی و صنعتی همگن با ایجاد سه شهرک جدید در گیلان خبر داد و بیان کرد: امسال ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و طرح شناسایی مکانی واحدهای صنفی در استان اجرایی می شود.

وی به تکمیل طرح اجرای صندوق مکانیزه فروشگاهی به منظور ساماندهی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی واحدهای صنفی ماده 71 قانون نظام صنفی در گیلان اشاره کرد و گفت: سال 94 تعداد 77 شرکت پخش سراسری کالا و 45 شرکت پخش استانی کالا در گیلان فعالیت می کردند و این تعداد در سال جاری به 84 شرکت پخش سراسری کالا و 50 شرکت پخش استانی کالا افزایش پیدا می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با تأکید بر پیگیری و اجرایی کردن پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی با توجه به تصمیم های اتخاذ شده در سال 95، خاطرنشان کرد: اجرای کردن طرح ایجاد نمایشگاه بین المللی گیلان با توجه به تصمیم های اتخاذ شده در سال جاری از برنامه های سازمان مذکور است.

منتظری به بازرسی هدفمند و هوشمندسازی نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، تولیدی و شرکت های پخش در گیلان اشاره کرد و یادآور شد: امسال گسترش مبادلات تجاری، اعزام و پذیرش هیأت های تجاری را پیگیری می کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، خواستار توسعه صنعت فرش و معرفی نشان گیلان با توجه به اقدام های انجام شده، شد و اظهار کرد: سال 95، توسعه فعالیت های معدنی به ویژه در حوزه اکتشاف و گسترش صنایع معدنی وابسته از دیگر برنامه های سازمان مذکور است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان