Tuesday، 18 June 2024 | سه شنبه، 29 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : مدیر پروژه چندمنظور جنگل های هیرکانی از اجرای طرح مدیریت جامع و چندمنظوره با رویکرد جنگلداری جامعه محور در جنگل های هیرکانی گیلان خبر داد.

داریوش بیات عصر امروز در جریان بازدید از اجرای طرح مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در منطقه «فری رود ـ زیلکی رود» در این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح مذکور در راستای جوامع توانمند، جنگل های پایدار و میراث جهانی اجرایی شده است.

وی به اجرای مدیریت جامع و چندمنظوره جنگل با رویکرد جنگلداری جامعه محور در جنگل های هیرکانی گیلان اشاره کرد و افزود: جلب مشارکت مردمی و اجرای جنگلداری جامعه محور از دستاوردهای مورد انتظار از اجرای پروژه چندمنظوره جنگل های هیرکانی است.

مدیر پروژه چندمنظوره جنگل های هیرکانی، ارتقای آگاهی و بسیج جوامع محلی را نخستین اقدام در راستای اجرای پروژه مذکور خواند و بیان کرد: تدوین و اجرای مشارکتی برنامه های مدیریت جنگل در حوزه جنگلداری جامعه محور با تأکید بر توسعه معیشت های جایگزین در راستای اجرای پروژه چندمنظوره جنگل های هیرکانی حائز اهمیت است.

بیات، خواستار توانمندسازی چارچوب مقرراتی و سیاستگذاری برای مدیریت چندمنظوره جنگل شد و تصریح کرد: نخستین دستاورد مورد انتظار از اجرای پروژه مذکور ایجاد محیط توانمندساز ملی ـ منطقه ای است که از استقرار نظام جدید مدیریت در جنگل های هیرکانی حمایت می کند.

وی بررسی و بازبینی چارچوب های سیاستگذاری و قوانین و همچنین ایجاد و توانمندسازی سازوکارهای هماهنگی بین بخشی را از دستاوردهای پروژه چندمنظوره جنگل های هیرکانی عنوان کرد و گفت: احصأ و لحاظ کردن ارزش های خدمات اکوسیستمی جنگل های هیرکانی از طریق اجرای طرح مذکور تحقق پیدا می کند.

مدیر پروژه چندمنظوره جنگل های هیرکانی با بیان اینکه ارتقای ظرفیت سازمانی و کارکنان برای اجرای رویکرد جدید این پروژه مهم است، خاطرنشان کرد: تقویت ساختارهای سازمانی برای اجرای مدیریت چندمنظوره در جنگل های هیرکانی از دستاوردهای این طرح محسوب می شود.

بیات بر استفاده از ظرفیت های سازمانی و تخصصی دستگاه های دولتی مربوط با موضوع مدیریت مشارکتی و چندمنظوره جنگل های هیرکانی تأکید کرد و یادآور شد: مدیریت جنگل در راستای ارزیابی و برنامه های ظرفیت سازی برای ارتقای اجرای الگوی جدید تدوین شده است.

وی خواستار بازبینی طرح های کنونی مدیریت جنگل در جنگل های هیرکانی شد و اظهار کرد: تدوین و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی در حوزه های جنگلی، تهیه دستورالعمل های بخشی برای همسوسازی مدیریت بخش های مختلف با اهداف مدیریت تنوع زیستی و ارائه تجربه موفق در زمینه مدیریت مشارکتی و چندمنظوره جنگل در پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی پیگیری می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان