Monday، 17 June 2024 | دوشنبه، 28 خرداد 1403
1 2
گیلانیان : معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت های آماری کشور، در اوایل فصل پاییز سال 95 خبر داد. وحید طیفوری از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به عنوان یکی از بزرگترین فعالیت های آماری کشور، در اوایل فصل پاییز سال 95 خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه شماره26581/ت37147هـ 24/2/1386 هیات دولت، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور هر پنج سال یک بار انجام می شود لذا آخرین سرشماری سراسری در سال 1390 انجام شد و هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن کشور 1395 در فصل پاییز سال جاری اجرا می شود. وی با بیان اینکه نقش آمار و اطلاعات و نتایج حاصل از سرشماری در برنامه ریزی و سیاست گذاری برای  توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و استان بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: آمار و اطلاعات صحیح، شفاف و درست که با همکاری خوب مردم از سرشماری نفوس و مسکن حاصل خواهد شد، می تواند به مسئولین، برنامه ریزان، سیاست گذاران، تصمیم گیران و محققان در تدوین برنامه های مختلف کمک کند. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان درخصوص شیوه جمع آوری اطلاعات، گفت: سرشماری نوعی آمارگیری است که در آن اطلاعات مورد نیاز مربوط به همه واحد ها یا افراد مورد نظر یک جامعه آماری از طریق مصاحبه یا روش های دیگر جمع آوری خواهد شد. این مقام مسئول نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن را ارایه دهنده یک تصویر کلی و همزمان از اندازه، ساختار و ویژگی های جمعیت بعنوان یکی از منابع اصلی برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی خدمات و فعالیت های ملی و منطقه ای دانست و تصریح کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با ارایه چارچوب های نمونه گیری لازم برای اجرای طرح های آمارگیری نمونه ای در حوزه های مربوط به جمعیت، خانوار و مسکن، یکی از ارکان اصلی و زیربنایی نظام آماری کشور محسوب می  شود. بنابراین می توان گفت که سرشماری یکی از کامل ترین و موثرترین شیوه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کشور و ویژگی های آن محسوب می شود. طیفوری از سابقه سرشماری در جهان سخن گفت و ادامه داد: بررسی سابقه سرشماری در جهان نشان می دهد که اولین سرشماری ها به روش علمی و نوین در کشورهایی همچون سوئد در سال 1749، نروژ و دانمارک در سال 1769، آمریکا در سال 1790 و فرانسه و انگلستان در سال 1950 اجرا شده است. وی خاطرنشان کرد: در سال 1853 در نخستین کنگره بین المللی آمارشناسان در بروکسل بلژیک قطعنامه ای تصویب شد که در آن کشور های جهان و دولت ها به اجرای سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در فاصله هر 10 سال یکبار توصیه شدند. در این کنگره اصول اولیه سرشماری های بنا گذاشته شد و در فرایند زمانی با استفاده از تجربه اجرای سرشماری در کشور های مختلف، به مرور زمان تکمیل شد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان افزود: در توصیه های 2010 سازمان ملل نیز بر اجرای سرشماری در فاصله های زمانی مشخص و حتی الامکان 10 سال یکبار پیشنهاد شده لیکن در برخی کشور ها به دلیل تغییرات سریع جمعیتی و نیاز به رصد اطلاعات در دوره های زمانی کوتاه تر در فاصله زمانی میانه دهه نیز نسبت به اجرای سرشماری اقدام می نمایند. بررسی ها نشان می دهد در کشورهایی نظیر کانادا، ژاپن، استرالیا، فنلاند و کره سرشماری به صورت پنج ساله انجام می شود. طیفوری درخصوص سابقه اجرای سرشماری در ایران، عنوان کرد: نخستین سرشماری نفوس و مسکن به روش نوین در سال 1335 در فاصله زمانی 10 ساله و آخرین سرشماری در سال 1390 اجرا شده است. براساس قوانین موجود کشور اجرای سرشماری نفوس و مسکن به صورت پنج ساله است لذا به حول و قوه الهی در سال 1395 هشتمین سرشماری نفوس و مسکن اجرا خواهد شد. وی به هدف کلی اجرای سرشماری اشاره کرد و متذکر شد: هدف کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 جمع آوری داده ها و اطلاعات، در زمینه تعداد جمعیت و واحد های مسکونی کشور و ویژگی های عمده آنها به منظور تامین اطلاعات پایه ای مورد نیاز توسعه اجتماعی – اقتصادی در سطوح مختلف جغرافیایی کشور و نیز تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه جمعیت، خانوار و مسکن است. این مقام مسئول با بیان اینکه عمده ترین اطلاعات گردآوری شده در پرسشنامه سرشماری  های نفوس و مسکن کشور در سال 1395 در قالب ویژگی های جمعیت و مسکن است، ادامه داد: در بخش جمعیت موضوعاتی چون اطلاعات فردی اعضای خانوار شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، بستگی با سرپرست خانوار، وضع اقامت، جنس، سن، تاریخ تولد، وضع زناشویی، دین و مذهب، وضع مهاجرت، وضع سواد وت حصیل افراد ۶ ساله و بیشتر، آخرین دوره یا مدرک تحصیلی، وضع اشتغال، وضع باروری و ویژگی های مسکن خانوار همچون نوع محل سکونت خانوار، نحوه تصرف واحد مسکونی، مساحت زیربنای واحد مسکونی، تلفن ثابت و کدپستی مورد نظر است. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان اظهار امیدواری کرد که با اتکال به پروردگار متعال و با همکاری مسئولین و مردم عزیز در اجرای مناسب سرشماری و با گردآوری آمار و اطلاعات صحیح، زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح برای آینده استان و کشور فراهم گردد.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان