Wednesday، 19 June 2024 | چهارشنبه، 30 خرداد 1403
1 2
گیلانیان : هنوز در مبادلات بانکی مشکل داریم و ارتباطاتمان معلق است، تغییر قابل لمسی اتفاق نیفتاده است. در ۳ سال گذشته وضع زندگی مردم بدتر شده، چون خیلی کارها متوقف است.
علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص تاثیرات اجرای برجام بر اقتصاد کشور در چهار ماه گذشته اظهار کرد: بعد از برجام فعالیت هایی برای گشایش در اقتصاد انجام شده، ولی هنوز قابل لمس نیست. تعدادی پیام سوئیت انتقال پیدا کرده اما بسیاری از ارتباطات بانکی هنوز وصل نشده و معلق است. وی افزود: بانکهای خارجی به خصوص بانکهای اروپایی هنوز آماده کار کردن با ایران نیستند. مسئولان آمریکایی همواره دو پهلو صحبت می کنند و با صراحت نمی گویند که برای کار کردن بانکهای اروپایی با ایران مانع تراشی نمی کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: بانکهای اروپایی هنوز اطمینان صد در صد ندارند که با کار کردن با بانکهای ایرانی از سوی آمریکایی ها جریمه نمی شوند. خوب است که مسئولین در این زمینه مذاکراتی را با آمریکایی ها داشته باشند و این مسئله را به طور شفاف روشن کنند. میرمحمد صادقی گفت: بانکهای اروپایی به دنبال منافع خودشان هستند و چون بعضی از آنها در دوران تحریم از بابت کار کردن با ایران جرایم سنگینی را دادند، هنوز از آمریکایی ها می ترسند. این بانکها در آمریکا شعباتی را دارند و با این کشور همکاری می کنند، بنابراین نمی خواهند با همکاری با ایران فرصت همکاری با آمریکایی ها را از دست بدهند. وی با انتقاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای بیان کرد: بهتر بود مسئولان ما در همان زمان اجرای برجام تمهیدی را می اندیشیدند که آمریکایی ها صراحتا کار کردن بانکهای اروپایی با ایران را بلامانع بدانند. در حال حاضر هم آقای ظریف و دیگر مسئولان مذاکره کننده هسته ای این فرصت را دارند که این بند را در برجام لحاظ کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بی اثر دانستن برجام بر اقتصاد کشور در چهارماه گذشته خاطرنشان کرد: در چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته است هنوز اتفاق عملی انجام نشده است و تنها در محافل اقتصادی اروپا این صحبت مطرح است که ایران در گذشته بازار بسیار خوبی برای اجناس اروپایی بوده است و بنابراین آنها دوباره به دنبال بازگشت به بازار ایران هستند. میرمحمدصادقی تصریح کرد: این همه هیات تجاری هم که به کشور آمده است تغییر قابل لمسی را در اقتصاد ایران ایجاد نکرده اند. هنوز هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری به ایران نیامده و ما منتظریم که در آینده این اتفاق بیفتد. اگر مسئله مبادلات بانکی حل شود آینده بهتری را در زمینه حل مشکلات اقتصادی در پیش خواهیم داشت. وی با اشاره به بدتر شدن وضع معیشت مردم در دولت حسن روحانی گفت: در سه سال گذشته وضع زندگی مردم بدتر شده چون خیلی کارها متوقف است. از جمله آنها می توان به صنعت ساختمان اشاره کرد. اگر صنعت ساختمان راه بیفتد صنوف مختلفی به فعالیت مشغول می شوند. این فعال اقتصادی اظهار کرد: با تحرک در بخش ساختمان اشتغال ایجاد می شود و خود به خود قدرت خرید در مردم بالا رفته و می توانند نیازهای خود را تامین کنند. فروشندگان مصالح ساختمانی گرفتار موجودی انبارهایشان هستند که خریداری ندارد. راه افتادن صنعت ساختمان تا حد زیادی اقتصاد ما را از رکود خارج می کند. میرمحمدصادقی عنوان کرد: در دولت آقای روحانی کارهای خوبی انجام شد که برجام یکی از این کارها بود زیرا زحمات زیادی برای آن کشیده شد. اما طرفهای مقابل ما خیلی افراد ناجنس و غیر متعهدی هستند که به قراردادهایشان خیلی پایبند نیستند. وی در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت بیان کرد: تیم اقتصادی دولت در حال تلاش است اما به آن توفیق مورد نظر دست پیدا نکرده است. وزرای اقتصادی دولت نسبتا خوب و با سابقه هستند ولی در عین حال جو جهانی مانند قبل نیست و این باعث شده که آنها موفق نباشند. علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص تاثیرات اجرای برجام بر اقتصاد کشور در چهار ماه گذشته اظهار کرد: بعد از برجام فعالیتهایی برای گشایش در اقتصاد انجام شده، ولی هنوز قابل لمس نیست. تعدادی پیام سوئیت انتقال پیدا کرده اما بسیاری از ارتباطات بانکی هنوز وصل نشده و معلق است. وی افزود: بانکهای خارجی به خصوص بانکهای اروپایی هنوز آماده کار کردن با ایران نیستند. مسئولان آمریکایی همواره دو پهلو صحبت می کنند و با صراحت نمی گویند که برای کار کردن بانکهای اروپایی با ایران مانع تراشی نمی کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: بانکهای اروپایی هنوز اطمینان صد در صد ندارند که با کار کردن با بانکهای ایرانی از سوی آمریکایی ها جریمه نمی شوند. خوب است که مسئولین در این زمینه مذاکراتی را با آمریکایی ها داشته باشند و این مسئله را به طور شفاف روشن کنند. میرمحمد صادقی گفت: بانکهای اروپایی به دنبال منافع خودشان هستند و چون بعضی از آنها در دوران تحریم از بابت کار کردن با ایران جرایم سنگینی را دادند، هنوز از آمریکایی ها می ترسند.این بانکها در آمریکا شعباتی را دارند و با این کشور همکاری می کنند، بنابراین نمی خواهند با همکاری با ایران فرصت همکاری با آمریکایی ها را از دست بدهند. وی با انتقاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای بیان کرد: بهتر بود مسئولان ما در همان زمان اجرای برجام تمهیدی را می اندیشیدند که آمریکایی ها صراحتا کار کردن بانکهای اروپایی با ایران را بلامانع بدانند. در حال حاضر هم آقای ظریف و دیگر مسئولان مذاکره کننده هسته ای این فرصت را دارند که این بند را در برجام لحاظ کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بی اثر دانستن برجام بر اقتصاد کشور در چهارماه گذشته خاطرنشان کرد: در چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته است هنوز اتفاق عملی انجام نشده است و تنها در محافل اقتصادی اروپا این صحبت مطرح است که ایران در گذشته بازار بسیار خوبی برای اجناس اروپایی بوده است و بنابراین آنها دوباره به دنبال بازگشت به بازار ایران هستند. میرمحمدصادقی تصریح کرد: این همه هیات تجاری هم که به کشور آمده است تغییر قابل لمسی را در اقتصاد ایران ایجاد نکرده اند. هنوز هیچ سرمایه گذار خارجی به ایران نیامده و ما منتظریم که در آینده این اتفاق بیفتد. اگر مسئله مبادلات بانکی حل شود آینده بهتری را در زمینه حل مشکلات اقتصادی در پیش خواهیم داشت. وی با اشاره به بدتر شدن وضع معیشت مردم در دولت حسن روحانی گفت: در سه سال گذشته وضع زندگی مردم بدتر شده چون خیلی کارها متوقف است. از جمله آنها می توان به صنعت ساختمان اشاره کرد. اگر صنعت ساختمان راه بیفتد صنوف مختلفی به فعالیت مشغول می شوند. این فعال اقتصادی اظهار کرد: با تحرک در بخش ساختمان اشتغال ایجاد می شود و خود به خود قدرت خرید در مردم بالا رفته و می توانند نیازهای خود را تامین کنند. فروشندگان مصالح ساختمانی گرفتار موجودی انبارهایشان هستند که خریداری ندارد. راه افتادن صنعت ساختمان تا حد زیادی اقتصاد ما را از رکود خارج می کند. میرمحمدصادقی عنوان کرد: در دولت آقای روحانی کارهای خوبی انجام شد که برجام یکی از این کارها بود زیرا زحمات زیادی برای آن کشیده شد. اما طرف های مقابل ما خیلی افراد ناجنس و غیر متعهدی هستند که به قراردادهایشان خیلی پایبند نیستند. وی در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت بیان کرد: تیم اقتصادی دولت در حال تلاش است، اما به آن توفیق مورد نظر دست پیدا نکرده است. وزرای اقتصادی دولت نسبتا خوب و با سابقه هستند ولی در عین حال جو جهانی مانند قبل نیست و این باعث شده که آنها موفق نباشند. منبع:جهان نیوز به نقل از نسیم
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان