Monday، 17 June 2024 | دوشنبه، 28 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: پوشش گیاهی مراتع طبیعی گیلان از طریق بذرکاری، کپه کاری، بذرپاشی، حفاظت و قرق تقویت می شود.

داوود زارع با اشاره به برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان اظهار کرد: آبخیزداری یکی از روش های جدید حفاظت از آب و خاک، مهار و پخش سیل های مخرب محسوب می شود.

وی به اجرای طرح های آبخیزداری به منظور نفوذ آب به داخل سفره های آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود: آبخیزداری به معنای تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه آبخیزداری به معنای بهره گیری از مجموعه دانش و تجربه برای پیدا کردن راهکارهای پیشگیری و مقابله با فرسایش خاک و سیل های مخرب است، تصریح کرد: آبخیزداری موجب حفظ و احیای آبخیزهای بحرانی می شود.

زارع، اجرای طرح های آبخیزداری را سبب بهره برداری مناسب و صحیح از منابع طبیعی و کشاورزی در حوزه های آبخیز خواند و بیان کرد: آبخیزداری موجب بهره برداری کامل از سرمایه گذاری های بسیار در منابع اقتصادی کشور می شود.

وی به آبخیزداری از نگاه فائو اشاره کرد و گفت: آبخیزداری به معنای فرموله کردن و اجرای اقدام های ایجاد تغییرات ضروری در منابع طبیعی، کشاورزی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر با توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و سازمانی موثر در آبخیز است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به اینکه حوضه آبخیز واحدهای هیدرولیکی محسوب می شود که به عنوان واحد فیزیکی، بیولوژیکی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای طراحی و مدیریت منابع طبیعی آب، خاک و پوشش گیاهی پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت و فشار حاصل از آن به اراضی و منابع آبی سبب توجه به آبخیزداری شده است.

زارع به افزایش بیش از حد مصرف آب ناشی از پیشرفت فنآوری و بالا رفتن سطح زندگی مردم اشاره کرد و یادآور شد: بروز مشکلات جدید و پیچیده مربوط به آب مانند وجود مناطق سیل گیر، رانش زمین، ایجاد آلودگی آب، سکونت در مناطق خشک و ... از دیگر دلیل های توجه به آبخیزداری است.

وی با بیان اینکه آبخیزداری جامع ترین نگاه را به طبیعت دارد، اظهار کرد: آبخیزداری را می توان پزشک طبیعت دانست زیرا یک آبخیزدار خوب با بررسی دقیق و مطالعه علمی حوضه آبخیز در راستای درمان آن برنامه ریزی می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان اضافه کرد: آبخیزداری با نگاه تخصصی، عرصه طبیعت را برای بهتر زیستن و بهره برداری انسان مهیا می کند.

زارع از اجرای برنامه های آبخیزداری در منابع طبیعی گیلان خبر داد و بیان کرد: تبدیل دیم زارهای کم بازده و شیب دار به اراضی با بازدهی قابل قبول و نهال کاری دیم با اجرای سطوح آبگیر از اهداف برنامه های اجرایی آبخیزداری است.

وی با بیان اینکه تقویت پوشش گیاهی مراتع از طریق بذرکاری، کپه کاری، بذرپاشی، حفاظت و قرق با برنامه های آبخیزداری انجام می شود، تصریح کرد: برنامه ریزی برای چشمه سارها در راستای استفاده بهینه از منابع آبی حوضه های آبخیز انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به برنامه ریزی در راستای شناسایی و کنترل برخی از زمین لغزش ها اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی به منظور ایجاد پارک های آبخیز در مناطق خشک و کم آب انجام شده است.

زارع با تأکید بر حمایت از پروژه های نهال کاری مثمر در گیلان، خاطرنشان کرد: گردوکاری، فندق کاری، بادام کاری، زیتون کاری و ... در برنامه منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

وی به کنترل سیل در آبراهه ها با برنامه های اجرایی آبخیزداری اشاره کرد و یادآور شد: تثبیت آبراهه های در حال افزایش از جمله اهداف عملیاتی کردن برنامه های آبخیزداری در گیلان است.

 
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان