Sunday، 21 April 2024 | یکشنبه، 02 اردیبهشت 1403
1 2
گیلانیان : دادستان دیوان محاسبات با بیان این که برخی دستگاه ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیش های حقوق نجومی تمکین نکردند گفت: مجوز پرداخت حقوق های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد.
فیاض شجاعی در گفت وگو با تسنیم، در مورد پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفا در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است. وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر 6000 امتیاز تحت عنوان شغلی و 4500 امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب در ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی می شود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق العاده ی ده گانه براساس ماده 68 نیز قابل محاسبه و پرداخت می باشد، که این امتیاز نیز حداکثر 5500 است. دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال 16 هزار امتیاز است که 95 درصد آن در قالب فوق العاده غیر مستمر از قبیل فوق العاده کمتر توسعه یافته، اضافه کاری و...  قابل پرداخت است. *فیش های پرداختی غیرمتعارف براساس ماده50 قانون برنامه پنجم بود شجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده اند، بیان کرد: به موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه ها تخصیص خورده است؛ از جمله می توان به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند. وی ادامه داد: دستگاه های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 و مقررات خاص خود می باشند. دادستان دیوان محاسبات در مورد فیش های حقوقی با رقم های نجومی، اظهار کرد: این فیش های پرداختی عمدتا در شرکت های دولتی، بیمه ها و بانک ها متاثر از نحوه ی اعمال و لحاظ فوق العاده خاص براساس بند (ح) ماده50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق العاده، در  سال93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال90 اجرایی شده بود، و این موضوع می بایست توسط کارگروهی به تصویب می رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی ها به بند(ح) ماده50 قانون برنامه پنجم برمی گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد. برخی دستگاه ها از درخواست دیوان محاسبات تمکین نکردند به گفته وی، برخی دستگاه ها نسبت به اصلاح فیش های پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه، اقدام کردند، اما برخی از دستگاه ها به دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران و یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد، که در هیئت های مستشاری در حال رسیدگی است. وی اضافه کرد: البته برخی از پرداختی ها نیز در بانک ها و شرکت هایی انجام شد که به دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی شوند، مانند بانک ها و شرکت هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است. *بررسی جامع و همه جانبه فیش های حقوقی کارکنان در دستور کار است این مقام مسوول با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای دستور رئیس مجلس اقدام کرده و خواهد کرد، گفت: این دادستانی به واحد های فنی و حسابرسی دستور داده تا با بررسی موضوع به صورت جامع، پرداختی های پرسنلی در دستگاه های اجرایی را کنترل و گزارش کنند. شجاعی ادامه داد: برای روشنگری افکار عمومی منتظر دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی نمانده و نمی مانیم و با استناد به ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از روسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه جانبه ماموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی های غیر قانونی اقدام و گزارش هایی را به مراجع ذیربط و افکار عمومی ارائه کند. وی همچنین گفت: ضمنا فیش های حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه بندی شده، محسوب نمی شود و وظیفه قانونی دستگاه های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسوولین ایجاب می کند که امکان دسترسی به فیش ها برای همه میسر باشد. دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: البته با لحاظ تفاوت کارهای کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و اهمیت برخی از فعالیت ها، مسوولیت ها و ماموریت ها، یکسان سازی حقوق امری ناممکن است و قانون گذار به موجب ماده 117 قانون خدمات مدیریت کشوری، نظام پرداختی کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی را از شمول قانون مستثنا کرده است. شجاعی ادامه داد: البته قانون گذار برای برخی دستگاه های مشمول قانون از جمله بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی نیز مجوز خاصی برای پرداخت فوق العاده خاص براساس بنده (ح) ماده 50قانون برنامه پنجم توسعه اعطا کرده است. جلوگیری از ایجاد تفاوت های غیرمتعارف وظیفه شورای حقوق است به اعتقاد وی، در تعیین حقوق و مزایای پرداختی کلیه دستگاه های اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول قانون، بایستی هماهنگی ایجاد شود و باید از ایجاد تفاوت های غیر متعارف در پرداختی به کارکنان جلوگیری شود. دادستان دیوان محاسبات در مورد هماهنگی برای پرداخت حقوق کارکنان، بیان کرد: قانون گذار این وظیفه را براساس ماده 74قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده ی شورای حقوق و دستمزد(تشکیل شده از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه ذیربط و دو نفر از کمیسیون های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر) قرار داده است./ منبع : جهان نیوز
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان