Sunday، 14 July 2024 | یکشنبه، 24 تیر 1403
1 2

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان اینکه تاکنون ۳۰ روستای شهرستان آستارا از نعمت گاز برخوردار شده اند گفت: ۸۴ درصد خانوار روستایی شهرستان آستارا در گیلان از نعمت گاز بهره مند شدند.

جمشید ظهیری با بیان اینکه 84 درصد خانوار روستایی شهرستان آستارا در گیلان از نعمت گاز بهره مند شدند اظهار داشت: تاکنون 30 روستای شهرستان آستارا از نعمت گاز برخوردار شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان بیان کرد: از مجموع 8 هزار و 625 خانوار روستایی شهرستان آستارا، بیش از 7 هزار و 200 خانوار روستایی در قالب 30 روستا با ضریب نفوذ 84 درصد از نعمت گاز برخوردارند.

ظهیری افزود: هم اکنون پروژه گازرسانی به 6 روستای شهرستان آستارا در قالب یک پیمان در حال اجراست که با اتمام گازرسانی به روستاهای این پیمان، 765 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شود و ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی این شهرستان به 93 درصد می رسد و برای گازرسانی به روستای این پیمان بیش از 68 کیلومتر شبکه نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: هم اکنون شهرستان آستارا دارای 33 هزار 673 مشترک گاز است که برای گازرسانی به آن ها بیش از 400 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده و با اجرای فاز دوم پروژه های بند«ق» درصد بهره مندی گاز در این شهرستان به 99 درصد می رسد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان