Monday، 04 March 2024 | دوشنبه، 14 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی مار 2هزار و 600 نفری بیماران دیالیزی استان را بالا و نگران کننده دانست و افزود: بسیاری از بیماران دیالیزی در استان نیز شناسایی نشده اند.

کوچکی نژاد در جریان بازدید از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان که به منظور ارائه راهکارها برای حل مشکلات انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان برگزار شد با بیان اینکه برای دومین بار طی یکسال گذشته از این انجمن بازدید شده است اظهار کرد: دستاورد نخستین بازدید، برگزاری نشست مشترک با انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تهران جهت حمایت های ویژه بوده است.

وی آمار 2هزار و 600 نفری بیماران دیالیزی استان را بالا و نگران کننده دانست و افزود: بسیاری از بیماران دیالیزی در استان نیز شناسایی نشده اند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، کلیه را یکی از ارگان های اعضای بدن انسان ها دانست و گفت: آسیب به این عضو مهم موجب ضربه زدن به بسیاری از نقاط بدن خواهد شد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه دیالیز یکی از بیماری های پرهزینه بشمار می آید گفت: بیماران دیالیزی برای تسریع در درمان به تنهایی قادر به پرداخت هزینه ها نیستند.

وی انجمن حمایت از بیماران دیالیزی را بازوی دولت خواند و گفت: کمک دولت به این انجمن از ضروریت هاست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود تخت های دیالیز در استان گفت: گنجایش تخت های دیالیز استان محدود است.

کوچکی نژاد از افتتاح مرکز دیالیز بخش خصوصی در رشت خبر داد و افزود: این مرکز با 14 تخت به بیماران ارائه خدمت می کند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان