Wednesday، 28 February 2024 | چهارشنبه، 09 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت قانون اساسی، قانونی جدید در مدیریت شهری مبنی بر تفکیک اداره امور کشوری از اداره امور محلی و شهری تدوین کنیم.

علی نوذرپور ظهر امروز در همایش گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی شهرداری های کشور در رشت اظهار داشت: با وجود اینکه در قانون اساسی تفکیک نظام های اداری محلی از امور کشوری مطرح شده ولی مورد اجرا قرار نگرفته است. معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار کرد: تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت قانون اساسی، قانونی جدید در مدیریت شهری مبنی بر تفکیک اداره امور کشوری از اداره امور محلی و شهری تدوین کنیم. وی تصریح کرد: لایحه جدید مدیریت شهری بر این مبنا  تنظیم شده تا نمایندگان محلی در امور محلی نظارت بیشتری کنند و اگر امور زیربنایی مانند آب و فاضلاب و مسائل فرهنگی به وسیله مدیران محلی برنامه ریزی شود نتیجه بهتری دارد. نوذرپور با بیان اینکه لایحه مدیریت شهری سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت داده شد، مطرح کرد: این لایحه که 152 ماده را شامل می شود در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. وی با اشاره به اینکه این لایحه به جز تفکیک امور محلی از امور کشوری، منابع درآمدی شهرداری ها را نیز مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: شهرداری ها نباید تنها به عوارض ساخت و ساز تکیه کنند بلکه باید به عوارض مستمر و پایدار نیز توجه کنند. معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار کرد: بهتر است شهرداری ها به جای دریافت عوارض در موقع ساخت و سازها، عوارض را به هنگام بهره برداری و مصرف دریافت کنند تا این دریافت مستمر و پایدار باشد. وی با اشاره به اینکه شهرداری ها در دهه اخیر به حوزه های فرهنگی اجتماعی ورود کرده اند، خاطرنشان کرد: از این نظر بین اقدامات شهرداری و دستگاه های متولی فرهنگ، موازی کاری هایی به وجود آمده است و تدوین یک سند می تواند مشکلات شهرداری و سایر دستگاه ها را در این زمینه برطرف کند.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان