Friday، 01 March 2024 | جمعه، 11 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : رئیس دانشگاه گیلان گفت: سه عضو هیات علمی این دانشگاه در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

سید احمد رضی افزود: بر اساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد انجام می گیرد، سه عضو هیات علمی این دانشگاه در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: دکتر فرهاد شیرینی استاد گروه شیمی دانشگاه گیلان، دکتر جعفر بی آزار استاد گروه ریاضی کاربردی و دکتر رضا انصاری دانشیار گروه مکانیک در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند.

وی بیان داشت: معیار انتخاب پژوهشگران برتر و ارزیابی پایگاه یاد شده، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها در رشته و حوزه های موضوعی بیست و دوگانه است.

رئیس دانشگاه گیلان خاطر نشان کرد: بر این اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود، بالاترین استناد را داشتند، مرتب سازی و سپس یک درصد برتر آن ها، در حوزه های مختلف انتخاب و معرفی می شوند.

وی اظهار داشت: سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.

بر اساس آخرین آمار دریافتی، در زمان حاضر بیش از 16 هزار دانشجو در دانشگاه گیلان در رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند، این دانشگاه دارای بیش از 560 عضو هیات علمی است.

دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور، دارای 9 دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه ، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم ریاضی و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان است.

دانشگاه گیلان دارای پژوهشکده گیلان شناسی، مرکز آموزش های الکترونیکی( مجازی) و یک پردیس دانشگاهی است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان