Monday، 04 March 2024 | دوشنبه، 14 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان به برگزاری همایش های رأی اولی و امید و نشاط توسط بعضی از دستگاه های دولتی با عنوان حضور حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: تخلف های انتخاباتی گیلان مقداری نگران کننده است.

احمد قنبریان با اشاره به اینکه شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و همه پرسی قانون اساسی را به عهده دارد اظهار کرد: شورای نگهبان از طریق سازوکار هیأت های نظارت در استان ها و شهرستان ها به وظیفه قانونی خود عمل می کند.

وی به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی به عهده نمایندگان مجلس است بنابراین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت و نظارت شوراها نقشی ندارد.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان با بیان اینکه وظیفه نظارت بر انتخابات در سطوح مختلف استانی و شهرستانی با انتخاب اعضای هیأت نظارت توسط شورای نگهبان انجام می شود، تصریح کرد: ترکیب اعضای شورای نگهبان از اقشار مختلف مردم است.

قنبریان به حضور فرهنگیان، بازاریان، قشرهای مختلف مردم و دانشگاهیان در هیأت های نظارت بر انتخابات که توسط شورای نگهبان انتخاب می شوند، اشاره کرد و گفت: افراد مذکور طبق سوابقی که نزد شورای نگهبان است و براساس پیشنهادی که دفاتر نظارتی شورای نگهبان در ایام انتخابات به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان پیشنهاد می کنند با بررسی افراد انتخاب و منصوب می شوند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در آذرماه سال گذشته، بیان کرد: اواسط دی ماه سال گذشته هیأت های نظارت بر انتخابات استان ها انتخاب شدند و احکام آنها صادر شده است و پس از آن هیأت های نظارت استان ها، هیأت های نظارت بر انتخابات شهرستان ها و بخش ها را به مرکز پیشنهاد کردند و توسط هیأت مرکزی حکم آنها صادر شده است.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان، انتخاب هیأت های نظارت بر انتخابات بخش ها را توسط هیأت نظارت استان دانست و خاطرنشان کرد: اواسط اسفندماه سال گذشته تمام هیأت های نظارت در شهرستان ها و بخش های استان انتخاب شدند و احکام آنها صادر شده است.

*فعالیت 12 هزار و 500 ناظر انتخابات ریاست جمهوری در گیلان

قنبریان به استقرار حدود سه هزار شعبه اخذ رأی طبق آمار وزارت کشور و استانداری در گیلان اشاره کرد و یادآور شد: در مجموع حدود 12 هزار و 500 نفر امر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را از طرف هیأت های نظارت شورای نگهبان در استان به عهده دارند و به طور میانگین برای هر کدام از شعب اخذ رأی حدود چهار نفر در سطوح مختلف امر نظارت را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در جریان یک انتخابات شش بخش فعال هستند، اظهار کرد: مردم، مجریان انتخابات، ناظران انتخابات، نامزدها، رسانه ها و احزاب و گروه ها در انتخابات ها نقش ایفا می کنند و بهترین نقش به عنوان رأی دهنده به عهده مردم است.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان به موضوع حق الناس در انتخابات اشاره کرد و افزود: پنج بخش مجریان، ناظران، رسانه ها و احزاب و گروه ها مشمول قاعده حق الناس می شوند و به طبع آن هیأت های نظارت از طریق نظارت موثری که از فرآیند انتخابات انجام می دهند در تمام مراحل انتخابات نظارت می کنند.

قنبریان با بیان اینکه رصد فعالیت نامزدها در ایام تبلیغات و در روز انتخابات، نظارت موثر در شعب اخذ رأی، پایان اخذ رأی و شمارش دقیق توسط ناظران رعایت حق الناس است، تصریح کرد: تا روز برگزاری انتخابات فرآیند مذکور به طور طبیعی فعالیت، تبلیغات، پیگیری تخلف ها و رسیدگی به شکایت ها را رصد می کند تا حق الناس به نحو مطلوب رعایت شود.

وی، تلاش و همت هیأت نظارت بر انتخابات را انجام وظیفه مذکور به نحو مطلوب خواند و بیان کرد: قانون در انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات بسیار موسعی را پیش بینی کرده و مهم ترین آن این است که رسانه ملی در اختیار نامزدها قرار دارد و برنامه های متعددی دارند و تبلیغات خود را ارائه می کنند.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان با اشاره به اینکه از لحاظ تبلیغات میدانی امکان استفاده از پوستر در ابعاد مختلف برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فراهم است، خاطرنشان کرد: امکان توزیع زندگینامه و تبلیغات نامزدها فراهم است بنابراین روش های تبلیغات قانونی به نحو کافی وجود دارد.

قنبریان، یکسری موارد را تخلف تبلیغاتی عنوان کرد و گفت: نامزدها می توانند در هر کدام از شهرستان ها یا بخش ها یک ستاد اصلی و تعدادی ستاد فرعی داشته باشند و در این ستادها از بنر استفاده کنند اما جایی که ستاد نداشته باشند اگر از بنر استفاده شود یا تشکیل ستاد به فرمانداری یا بخشداری اعلام نشده باشد، تخلف است.

*تشکیل ستادهای انتخاباتی 6 نامزد ریاست جمهوری در گیلان

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان به تشکیل ستاد استانی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در استان اشاره کرد و یادآور شد: تعداد بسیاری از ستاد انتخاباتی نامزدها در شهرستان ها تشکیل شده و فعالیت می کنند.

قنبریان با اشاره به اینکه بعضی از مواقع یکسری تخلف ها مقداری نگران کننده است و نباید رویکرد به این طرف باشد، بیان کرد: ستادهای متعددی در گیلان تشکیل شده و از دو روز گذشته روند تبلیغات اوج بیشتری پیدا کرده است.

وی به نظارت استصوابی اشاره کرد و افزود: نظارت استصوابی به معنای نظارت موثر و تاثیرگذار است و اگر ناظران شورای نگهبان در روند برگزاری انتخابات در مراحل مختلف تخلف و انحرافی مشاهده کنند باید تمهیدات لازم را انجام دهند تا از تخلف ها جلوگیری شود و در حقیقت نظارت استصوابی نظارت موثر است و حق الناس را تضمین می کند.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان تصریح کرد: قانون پیش بینی کرده است دستگاه های دولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بیت المال استفاده می کنند حق دخالت در انتخابات به نفع یا علیه هیچکدام از نامزدها را ندارند و از طرفی پیش بینی کرده، کارکنان دولت در وقت غیر اداری بدون استفاده از امکانات دولتی می توانند به نفع نامزدها فعالیت کنند.

قنبریان با بیان اینکه شاهد هستیم بسیاری از مواقع قانون را به طوری تأویل و تفسیر می کنند که روح آن از بین می رود و اثری از قانون باقی نمی ماند، متذکر شد: اکنون شاهد برگزاری همایش هایی با عنوان بسیار جذاب و جالب حضور حداکثری، رأی اولی و امید و نشاط هستیم اما وقتی ماهیت و هویت این همایش ها بررسی می شود یک دستگاه دولتی پشت آن همایش است ضمن اینکه سخنران به نوعی عملکرد بعضی از نامزدها را تشریح و تبیین می کند.

وی ادامه داد: اکنون نامزدهایی که در مرحله تبلیغات هستند مواضع خود را بیان می کنند، از عملکرد خود دفاع کرده و برنامه ها را ارائه می کنند و آن را نیز دستگاه ها و مسؤولان دولتی انجام می دهند و این امر تبلیغ محسوب می شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان با اشاره به اینکه برخی از همایش ها به مناسبت های مختلف برگزار می شود که دوره های گذشته سابقه ای از آن مشاهده نمی شود، تصریح کرد: دست اندرکاران همایش های مذکور بیان می کنند می خواهیم عملکرد ارائه کنیم.

*مسؤولان برای رضای خدا 20 روز عملکرد ارائه نکنند

قنبریان متذکر شد: از مسؤولان می خواهیم برای رضای خدا 20 روز عملکرد ارائه نکنید زیرا مدت چهار سال فرصت کافی برای ارائه عملکرد داشتید و در مدت باقی مانده تا انتخابات اجازه دهید مردم این عملکردها را ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه آنها که باید پایبند به قانون بوده و دغدغه اجرای آن را داشته باشند این قوانین را به نحو ناشایستی زیر پا می گذارند، بیان کرد: امیدواریم تذکرات موجب شود مقداری از تخلف ها جلوگیری کنند.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در گیلان به ارجاع تخلف های انتخاباتی به دستگاه قضا اشاره کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی بررسی خود را انجام می دهد و قضاوت می کند.

قنبریان با اشاره به فعالیت دفاتر شورای نگهبان در شهرستان های مختلف گیلان، یادآور شد: مردم برای ارائه گزارش های خود می توانند به صورت حضوری به دفاتر مذکور مراجعه کنند یا با شماره تلفن 33605127 هیأت نظارت مرکزی استان در رشت اطلاع دهند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان